Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Hasło tygodnia: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy były następujące:

 

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. Broszurę można było nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

 

Nabożeństwa

Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych regionach podejmowane były lokalnie.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbyło się w sobotę, 23 stycznia 2021 r., o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosił ówczesny prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat przebiegu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w różnych regionach Polski:

 

Ofiary

Ofiary zbierane podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 były przekazywane na sprzęt medyczny dla ratowania życia. Wpłaty można było dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2021”).

 

Plakaty

Poniżej udostępniamy wzory plakatów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 z możliwością własnego nadruku harmonogramu wydarzeń i samodzielnego wydrukowania w różnych formatach.

Pobierz:

Wersja A

Wersja B

 

Relacje

 

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan