Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wrocław

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021
Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

 

W związku z pandemią COVID-19 Wrocławski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej podjął decyzję o nieorganizowaniu nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w styczniu i – jeśli będzie to możliwe – przeniesienie ich na okres święta Zesłania Ducha Świętego.

Natomiast 18 stycznia parafie członkowskie oddziału opublikują na swoich stronach internetowych wideo, w którym przedstawiciele różnych Kościołów wypowiedzą krótkie ekumeniczne pozdrowienie oraz odczytają teksty biblijne na kolejne dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021.

 

stan na: 5 stycznia 2021 r.

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021