Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

Ewangelia Jana 17,21a (przekład ekumeniczny)

Ekumenizm to...

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozpowszechniania ducha ekumenizmu, aby wszyscy byli jedno…

więcej informacji

Ekumeniczne programy telewizyjne i radiowe

  • Telewizja
    26.03.2019, godzina 6:50 | TVP 2
    Powrócić w góry czytaj więcej
  • Telewizja
    29.03.2019, godzina 6:55 | TVP 2
    Nabożeństwo Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie czytaj więcej
  • Radio
    30.03.2019, godzina 19:15 | Polskie Radio pr. I
    Kościoły w Polsce i na świecie
Zobacz wszystkie

Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej

  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Nasze wartości