Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nagroda PRE dla bp. Trandy

22 stycznia 2021

Bp Andrzej Malicki czyta laudację dla bp. Zdzisława Trandy. Po lewej bp Jerzy Samiec

Bp Andrzej Malicki czyta laudację dla bp. Zdzisława Trandy. Po lewej bp Jerzy Samiec (fot. Michał Karski)

 

Podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Zdzisławowi Trandzie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Internetowa transmisja nabożeństwa była w całości tłumaczona na język migowy.

Nabożeństwo odbyło się 22 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli m.in. bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej), bp Andrzej Malicki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i sekretarz PRE), bp Zdzisław Tranda (emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego), bp Romuald Kamiński (zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego), bp Jan Cieślar (zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), a także duchowni i wierni Kościołów protestanckich, starokatolickich, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego.

Nagroda dla bp. Trandy

Na początku nabożeństwa przedstawiciele zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec i bp Andrzej Malicki wręczyli nagrodę PRE bp. Zdzisławowi Trandzie. Ten emerytowany duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego był i jest zaangażowany w ruch ekumeniczny zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Inicjatywy ekumeniczne podejmował w Zelowie, gdzie był proboszczem. Już wtedy brał też udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej. Swoje zaangażowanie ekumeniczne kontynuował, gdy został biskupem Kościoła. W latach 1990–1993 był prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Brał udział w wielu międzynarodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich.

Laudację dla laureata odczytał bp Andrzej Malicki. „Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. Sprawie jedności chrześcijan poświęcił wiele lat, począwszy od pracy w parafii zelowskiej, poprzez służbę biskupią i prezesurę w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ta postawa wobec wierzących inaczej kształtowała się przez lata i wynika z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia we własnej tradycji wyznaniowej” – czytamy w laudacji. Bp Tranda otrzymał statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję (o symbolice statuetki nagrody PRE pisaliśmy tutaj).

Uczmy się delikatności

Kazanie podczas nabożeństwa w kościele św. Trójcy wygłosił bp Romuald Kamiński. – W czasach wyjątkowo brutalnych, kiedy niszczy się i zabija słowem i nie ma nieraz sposobu, aby obronić się przed tego rodzaju agresorem, chrześcijanie niech uczą się delikatności od swojego Ojca – zauważył rzymskokatolicki hierarcha. Zwrócił uwagę, że szczególnym przywilejem chrześcijan jest słuchanie Słowa Bożego. – Zjednoczeni na modlitwie przed Panem, głośmy wszystkim naszym siostrom i braciom, aby prawdziwie otworzyli się na głos Boży, a doznają prawdziwego szczęścia, którego na próżno szukają w tym, co światowe – powiedział.

Nabożeństwo było transmitowane przez internet na kanale YouTube „Luteranie w Warszawie”. Transmisja w całości była tłumaczona na język migowy.

Michał Karski

 

Laudacja dla bp. Zdzisława Trandy pdf

 

Zobacz też:

 

Nagranie nabożeństwa z tłumaczeniem na język migowy (Luteranie w Warszawie)

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Michał Karski)