Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

Hasło tygodnia: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Izajasza 1,12–18. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty (USA).

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

 

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Radzie Kościołów Minnesoty. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

 

Nabożeństwa

Nabożeństwo centralne odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 15:00 w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy nabożeństw i innych wydarzeń Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 w poszczególnych regionach Polski:

 

Ofiary

Ofiary zbierane podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 będą przekazane na pomoc ludziom w Ukrainie. Wpłaty można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2023”).

 

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan