Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

TMoJCh 2016 okladkaHasło tygodnia: Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2,9)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu ap. Piotra 2,9. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Łotwy.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy były następujące:

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, homilie, informacje o sytuacji ekumenicznej na Łotwie. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj  pdf

Nabożeństwa

Poniżej zamieszczamy harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 odbyły się w całej Polsce:

Ofiary

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej oraz prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o zebranie ofiar podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na rzecz uchodźców przebywających w obozach w krajach Bliskiego Wschodu. Wpłaty można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „pomoc dla uchodźców”) lub bezpośrednio w biurze Rady. Zebrane ofiary przekazane zostaną osobom potrzebującym za pośrednictwem Bliskowschodniej Rady Kościołów z siedzibą w Bejrucie w Libanie.

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan