Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Warmia i Mazury

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021
Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

 

W związku z pandemią COVID-19 w styczniu w Warmii i na Mazurach nie zostaną zorganizowane nabożeństwa ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Przewodniczący Mazurskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej bp Paweł Hause zachęca do nawiązywania w kazaniach i intencjach modlitewnych do idei dążenia do jedności wśród chrześcijan oraz przezwyciężania uprzedzeń i podziałów.

 

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021