Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012

TMoJCh 2012 okladkaHasło Tygodnia: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,51-58)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu ap. Pawła do Koryntian 15,51-58. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali – po raz pierwszy w historii – chrześcijanie z Polski. W tym celu utworzono ekumeniczną grupę redakcyjną, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czytaj więcej o grupie redakcyjnej

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy były następujące:

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy i rozważania, informacje o sytuacji ekumenicznej w Polsce.

Tekst całej broszury można pobrać tutaj pdf

Nabożeństwa

Poniżej zamieszczamy harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 odbywały się w całej Polsce:

Ofiary

Zgodnie z decyzją Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, ofiary zbierane podczas nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 mają zostać przeznaczone na rzecz ośrodka dla niewidomych dzieci w Rwandzie, prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. czytaj więcej

Relacje