Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumenia jest nam zadana

24 stycznia 2021 Ekumenia jest nam zadana

– Ekumenizm, wzajemna miłość i szacunek są nam niezbędne. Teraz powinniśmy zjednoczyć się do tego, by w naszym społeczeństwie, w naszym kraju głosić Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, pełnego miłości. Nasza energia powinna być właśnie w tym kierunku skierowana – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas centralnego nabożeństwa Śląskiego Oddziału PRE w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo odbyło się 24 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce: bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej), abp Wiktor Skworc (rzymskokatolicki metropolita katowicki), diecezjalni biskupi luterańscy: Marian Niemiec i Adrian Korczago oraz rzymskokatoliccy: Andrzej Czaja, Grzegorz Kaszak i Jan Kopiec, a także ks. Adam Stelmach z Kościoła Polskokatolickiego, kapł. M. Fabian Wylazłowski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. Mirosław Drabiuk z Kościoła Prawosławnego i inni duchowni i wierni różnych wyznań.

Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Przypomniał, że ekumenia na Śląsku od lat ma wielu entuzjastów, którzy sprawili, że chrześcijanie bardzo się do siebie zbliżyli. – Ale zdajemy sobie sprawę, że osiągnięte sukcesy, także w ekumenii, nie są nam dane na stałe. Dlatego każde kolejne pokolenie wiernych i duszpasterzy musi na nowo dla siebie te same zadania i cele stawiać – zauważył. Podkreślił, że ekumenia jest nam zadana poprzez to, że Jezus powiedział: „Aby byli jedno” i „Po miłości wzajemnej poznają, że jesteście uczniami moimi”.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej przekonywał, że chrześcijanie powinni wyznaczyć sobie nowe zadania. – Postuluję, abyśmy przestali koncentrować się na sobie, na wzajemnych relacjach, dążeniu do jedności, ale żebyśmy skupili się na wypełnianiu zadania, jakie pozostawił nam Jezus Chrystus – powiedział. Przestrzegał przed spaczaniem obrazu Ewangelii, gdy w imię obrony wiary wypowiadane są słowa pełne nienawiści, ksenofobii czy fanatyzmu religijnego. – Ekumenizm, wzajemna miłość i szacunek są nam niezbędne. Teraz powinniśmy zjednoczyć się do tego, by w naszym społeczeństwie, w naszym kraju głosić Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, pełnego miłości. Nasza energia powinna być właśnie w tym kierunku skierowana – podkreślił konkludując swoje kazanie.

Na koniec nabożeństwa przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej bp Marian Niemiec podziękował zebranym za obecność. Przywołał też słowa byłego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Waltera Kaspera, który stwierdził, że ekumenizm jest dialogiem w miłości i prawdzie, a jego celem nie jest doprowadzenie do zmiany przekonań partnera, ale do uznania własnych ograniczeń i uczenie się tego, co inne. – Życzę wszystkim, by ekumenizm był imperatywem każdego chrześcijańskiego sumienia – powiedział luterański duchowny.

mk

 

Zobacz też: