Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013

TMoJCh 2013 okladkaHasło tygodnia: Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6-8)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 rozważano biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Micheasza 6,6-8. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indii.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy były następujące:

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, komentarze, informacje o sytuacji ekumenicznej w Indiach.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

Nabożeństwa

Poniżej zamieszczamy harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 odbywały się w całej Polsce:

Ofiary

Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej podjął decyzję o przeznaczeniu ofiar zbieranych podczas nabożeństw ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 r. na Ekumeniczny Fundusz Pomocy.
Ekumeniczny Fundusz Pomocy został utworzony w PRE z przeznaczeniem na długoterminową pomoc dla osób potrzebujących. Uprzejmie prosimy o wpłacanie ofiar na konto bankowe PRE:

PKO S.A. V O/Warszawa nr 76 1240 1066 1111 0000 0005 9112