Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

Hasło tygodnia: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017 rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z 2. Listu do Koryntian 5,14–20. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy były następujące:

 

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji ekumenicznej w Niemczech. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

 

Nabożeństwa

Poniżej zamieszczamy harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017 odbywały się w całej Polsce:

 

Ofiary

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o zebranie ofiar podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na rzecz uchodźców. Wpłaty można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „pomoc dla uchodźców”).

 

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan