Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Dyskusje o wyzwaniach związanych z ochroną uchodźców

Dyskusje o wyzwaniach związanych z ochroną uchodźców

Uczestnicy konferencji „Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: przełom czy ślepy zaułek” (fot. mk)

 

Problem nierównego traktowania uchodźców z różnych stron świata, wartości i realia związane z polityką azylową, praca z uchodźcami w różnych krajach i wyzwania stojące przed Europą w związku z migracjami – to główne tematy dyskusji podczas Europejskiej Konferencji Azylowej „Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: przełom czy ślepy zaułek”.

Konferencja odbyła się od 17 do 21 października w Warszawie, a jej organizatorami byli Polska Rada Ekumeniczna, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie i Diakonia Niemiecka. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele różnych organizacji – w tym kościelnych i ekumenicznych – zaangażowanych w pomoc migrantom i uchodźcom w różnych krajach Europy.

Problem nierównego traktowania uchodźców

Jednym z ważniejszych wątków konferencji był problem nierównego traktowania uchodźców z różnych stron świata. Zwracano uwagę na bardzo dobre przyjęcie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy uchodźców z Ukrainy i chwalono to podejście. Jednocześnie wielu prelegentów ubolewało, że w tym samym czasie kraje europejskie niechętnie przyjmują uchodźców z innych kontynentów. Jednym z przykładów takiej postawy są działania polskiego państwa wobec uchodźców próbujących przekroczyć granicę polsko-białoruską. – Wiele z tych osób to ofiary tortur, najpierw w swoich krajach, a potem w Białorusi. Sytuacja jest dramatyczna – mówiła Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Działania kościelnych organizacji pomocowych

Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wspierania uchodźców. Swoje działania prezentowały jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, jak również organizacje pomocowe Kościołów. Jeden z paneli dotyczył właśnie aktywności tych ostatnich. Wzięli w nim udział Iwona Baraniec z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej), pastor Leszek Wakuła z Baptystycznej Akcji Charytatywnej i ks. Doroteusz Sawicki z Eleos Kościoła Prawosławnego.

Iwona Baraniec przybliżyła działania, które Diakonia Polska podejmowała i podejmuje na rzecz uchodźców. Mówiła o pomocy rzeczowej dla uchodźców przekraczających granicę polsko-białoruską. Opowiadała też o inicjatywach na rzecz uchodźców z Ukrainy: programie wsparcia finansowego, wsparciu parafii, które przyjęły uchodźców pod swój dach, wsparciu centrów recepcyjnych, transportach uchodźców do Polski i innych krajów, a także pomocy rzeczowej do Ukrainy.

O inicjatywach Baptystycznej Akcji Charytatywnej opowiadał pastor Leszek Wakuła. Zwrócił uwagę przede wszystkim na działalność zboru baptystycznego w Chełmie, gdzie kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy znalazło nocleg i pomoc. Wspomniał też o innych działaniach, m.in. o transportach pomocy humanitarnej do Ukrainy.

Ks. Doroteusz Sawicki mówił o działaniach prawosławnego Eleosu. Dla uchodźców z Ukrainy przygotowano programy integracyjne, kursy językowe czy wakacyjne obozy wypoczynkowe i terapeutyczne. Eleos organizował również transporty pomocy humanitarnej do Ukrainy, a we współpracy z UNHCR prowadził program pomocy finansowej dla uchodźców. Prawosławna organizacja angażowała się również w działania pomocowe na rzecz uchodźców przekraczających granicę polsko-białoruską, m.in. przekazując pomoc rzeczową.

Wyzwania dla Kościołów

Podczas konferencji dyskutowano również nad wyzwaniami stojącymi przed Europą w związku ze współczesnymi migracjami. Perspektywę polskich Kościołów w tym kontekście zaprezentował dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorza Giemza. – Kościoły stoją przed rozbudową pomocy systemowej. Dotychczas było pospolite ruszenie. Teraz musimy zdobyć know-how w dziedzinach, w których nie mamy kompetencji – powiedział.

Dyrektor PRE zwrócił uwagę, że trzeba pomagać najbardziej potrzebującym i uczyć się współpracy z samorządem i innymi organizacjami. Mówił też o wyzwaniach natury religijnej w kontekście migracji. Wymienił tu następujące obszary: nauczanie religii, problem języka w komunikacji duszpasterskiej, duszpasterstwo w szpitalach, hospicjach i więzieniach, podtrzymywanie w parafiach zapału do działań pomocowych oraz konieczność prowadzenia profesjonalnego poradnictwa pastoralnego.

mk

 

Czytaj też: