Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Konsultacje diakonijne o pomocy uchodźcom

Konsultacje diakonijne o pomocy uchodźcom

(fot. Edyta Szmigiel/Dominik Miller)

 

W ramach działalności komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej i projektu „Gościnny Kościół” odbyły się konsultacje diakonijne, podczas których reprezentanci Kościołów członkowskich PRE zapoznali się z różnymi formami pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Konsultacje miały miejsce od 14 do 16 listopada, a ich uczestnicy – przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej – odwiedzili Lublin, Kazimierz Dolny oraz Chełm.

W Lublinie uczestnicy odwiedzili Diecezjalny Dom Pomocy Społecznej prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Zapoznali się z działalnością tej placówki, mieli też okazję porozmawiać z dyrektorem i mieszkańcami tej placówki. W domu dach nad głową znaleźli również uchodźcy z Ukrainy. Uczestnicy konsultacji dowiedzieli się, jak diecezja lubelsko-chełmska pomaga uchodźcom oraz mogli z nimi porozmawiać.

Przedstawiciele Kościołów spotkali się również z reprezentantami władz lokalnych – wicemarszałkiem województwa lubelskiego Zbigniewem Wojciechowskim, dyrektor Iwoną Chlebicką z wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin Krzysztofem Stanowskim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy w Lublinie i na terenie całego województwa. Przedstawiciele Kościołów opowiadali o swoich działaniach pomocowych na rzecz uchodźców. Dyskutowano też o nowych rozwiązaniach pomocowych.

W Kazimierzu Dolnym uczestnicy konsultacji odwiedzili Dom Stowarzyszenia Filmowców Polskich „Stara Łaźnia”, gdzie spotkali się z grupą uchodźców z Ukrainy mieszkujących tam od dziewięciu miesięcy.

Natomiast w Chełmie zapoznali się z działaniami Kościoła Chrześcijan Baptystów i lokalnego samorządu. Odwiedzili magazyn, w którym są zbierane i pakowane artykuły spożywcze, które następnie są transportowane do Ukrainy. Dzięki działaniom Baptystycznej Akcji Charytatywnej wysłano już 13 ton żywności. Uczestnicy konsultacji spotkali się też w siedzibie zboru baptystycznego z przedstawicielami miasta Chełma i powiatu.

źródło: cerkiew.pl/Stowarzyszenie im. F. Kozłowskiej

 

Fotorelacja (fot. Edyta Szmigiel/Dominik Miller)