Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy

(fot. Netavisen_Sameksistens_dk/pixabay)

 

20 czerwca przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Na całym świecie żyje ponad 117 milionów osób, które w obliczu zagrożenia życia lub zdrowia zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i potrzebują naszej solidarności i wsparcia. Działania na rzecz uchodźców prowadzi m.in. Polska Rada Ekumeniczna.

Światowy Dzień Uchodźcy ma upamiętniać odwagę i siłę uchodźców na całym świecie. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 r. Sytuacja uchodźców to obecnie jedno z największych wyzwań całego świata, wymagające odpowiedzialnych działań pomocowych oraz zaangażowania wielu instytucji i ludzi.

Zgodnie z danymi Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na koniec 2023 r. na świecie żyło ponad 117 milionów ludzi, w tym 47 milionów dzieci, siłą zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Część z nich zamieszkała w innych częściach swoich krajów, część musiała szukać bezpiecznego schronienia za granicą. Blisko trzy czwarte uchodźców pochodzi z pięciu krajów: Afganistan, Syria, Wenezuela, Ukraina i Sudan Południowy.

Sytuacja uchodźców jest bardzo trudna. Doświadczeni koniecznością ucieczki z własnego domu, nierzadko przemocą, mierzą się również z trudnościami w krajach, w których szukają schronienia. Często muszą przebywać w zamkniętych obozach czy ośrodkach, a rozstrzygnięcie ich statusu trwa miesiącami. Nawet jeśli mogą się swobodnie przemieszczać i pracować, konfrontują się z inną kulturą, językiem, obyczajami, co również jest wyzwaniem w codziennym funkcjonowaniu. Spotykają się też z uprzedzeniami i nietolerancją, a w skrajnych przypadkach także przemocą.

„Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym” – napisali w 2016 r. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski w „Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.

Polska Rada Ekumeniczna od 2017 r. prowadzi projekt „Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji”. W jego ramach podejmowanych jest szereg różnorodnych działań, mających na celu z jednej strony zmotywować Kościoły, ich instytucje i wiernych do zaangażowania się na rzecz pomocy uchodźcom i migrantom, wyszkolić do tego odpowiednie kadry, a z drugiej strony bezpośrednio pomóc uchodźcom i migrantom. Prowadzone są kursy języka polskiego, pomoc dzieciom uchodźców i migrantów w nauce, asystentura w załatwianiu codziennych spraw, konsultacje prawne.

mk