Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Konferencja o ochronie uchodźców

Konferencja o ochronie uchodźców

Ks. Grzegorz Giemza opowiada o inicjatywach Polskiej Rady Ekumenicznej w kontekście kwestii przyjmowania uchodźców (fot. mk)

 

W Warszawie rozpoczęła się Europejska Konferencja Azylowa „Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: przełom czy ślepy zaułek”. Kilkudziesięciu uczestników będzie dyskutować o sytuacji uchodźców w Polsce i Europie. Organizatorami konferencji są Polska Rada Ekumeniczna, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie i Diakonia Niemiecka.

Konferencja rozpoczęła się 17 października i potrwa do 21 października. Bierze w niej udział kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących różne organizacje – w tym kościelne i ekumeniczne – zaangażowane w pomoc migrantom i uchodźcom w różnych krajach Europy.

Konferencję otworzył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. W swym krótkim przemówieniu zwrócił uwagę, że po inwazji Rosji na Ukrainę świat, który znaliśmy wcześniej, bardzo się zmienił. – Naszą rolą jest działać na rzecz pokoju w Ukrainie i w innych miejscach na świecie, a jako chrześcijan również modlić się za to. Jako chrześcijanie jesteśmy motywowani biblijną wizją pomagania ludziom w potrzebie – podkreślił prezes PRE.

Pierwszy wykład wygłosił prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił o wartościach i realiach w europejskiej polityce azylowej z polskiej perspektywy. Kolejni prelegenci mówili o kwestii przyjmowania uchodźców z perspektywy samorządu, organizacji pozarządowych i Kościołów.

O inicjatywach Polskiej Rady Ekumenicznej w tym kontekście mówił jej dyrektor ks. Grzegorz Giemza. – Temat uchodźców był obecny w PRE od dawna, ale był marginalny. Kryzys 2015 r. spowodował, że coś się ruszyło w tej sprawie – tłumaczył. Przytoczył dokument „Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców” z 2016 r. – Ten dokument był niezauważony w Polsce. A jak na tamte czasy był odważny. Apelował wprost, aby przyjmować uchodźców – zauważył ks. Giemza. Mówił też o projekcie PRE „Gościnny Kościół”, a także o szybkiej i zdecydowanej reakcji Kościołów członkowskich PRE, które dzień po wybuchu wojny wyraziły solidarność z Ukrainą i potępiły agresję zbrojną Rosji. Duchowny zwrócił też uwagę, że PRE nie zabrała głosu w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale niektóre Kościoły członkowskie to zrobiły.

W kolejnych dniach konferencji uczestnicy odwiedzą granicę polsko-białoruską, będą też dyskutować o aktualnej sytuacji uchodźców i wyzwaniach z tym związanych zarówno w kontekście polskim, jak i europejskim. We wtorek, 18 października, o godz. 20:00 w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie (pl. Małachowskiego 1) odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego będą wspominani ci, którzy zginęli na granicach.

mk