Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Kościoły pomagają uchodźcom z Ukrainy

Kościoły pomagają uchodźcom z Ukrainy

(fot. Michael Fotofeund/pixabay)

 

W związku z atakiem zbrojnym rosyjskiego reżimu na Ukrainę w ostatnich dwóch tygodniach do Polski przybyło półtora miliona uchodźców. Polska Rada Ekumeniczna i jej Kościoły członkowskie prowadzą szereg działań pomocowych dla poszkodowanych tą wojną: oferują uchodźcom schronienie, prowadzą zbiórki rzeczowe i finansowe, organizują transporty z pomocą do Ukrainy. Szukają też wolontariuszy chętnych do zaangażowania się w tę pomoc.

10 marca z inicjatywy przewodniczącego komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej Marka Masalskiego odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w PRE. Jego celem była wymiana informacji na temat pomocy udzielanej przez Kościoły członkowskie PRE osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie, w tym uchodźcom. Poniżej przedstawiamy informacje na temat działań Kościołów w tym zakresie.

Kościół Chrześcijan Baptystów

Kościół Chrześcijan Baptystów i kilkadziesiąt jego zborów prowadzą różnorodne działania na rzecz pomocy poszkodowanym przez wojnę. Prowadzone są centra tranzytowe, w których uchodźcy mogą znaleźć nocleg i podstawowe wsparcie. Szczególną rolę w pomocy odgrywają kościelne grupy ukraińskie i zbory rosyjskojęzyczne. W kilku ośrodkach kościelnych (w Chociwlu, Lwówku Śląskim, Narewce, Świętajnie i Wiśle) przygotowano dla uchodźców miejsca na pobyt długoterminowy. Również w ośrodku w Warszawie-Radości kilkadziesiąt osób zostanie na dłużej. We współpracy z Kościołami ukraińskimi Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce wysyła transporty z pomocą do Ukrainy.

Więcej informacji

W Chełmie, niespełna 30 km od granicy, kaplica zboru baptystycznego została przekształcona w centrum tranzytowe, gdzie uchodźcy mogą znaleźć nocleg, odpocząć, zjeść, przygotować się do dalszej podróży. Mogą tam też otrzymać pomoc w znalezieniu miejsca na dłuższy pobyt. Działania są prowadzone w ekumenicznej współpracy z innymi Kościołami. Centrum tranzytowe w Chełmie szuka wolontariuszy chętnych do zaangażowania się w tę pomoc.

Więcej o działaniach w Chełmie

Kościół Ewangelicko-Augsburski

56 parafii luterańskich udostępniło miejsca dla uchodźców z Ukrainy – zarówno w budynkach parafialnych, jak i w mieszkaniach parafian. Prowadzone są zbiórki funduszy. Udzielana jest praktyczna pomoc, np. w znalezieniu pracy, odbiór z dworca itp. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadzi zbiórkę funduszy i darów rzeczowych. Współpracuje z partnerami zagranicznymi w zakresie projektów pomocowych. Współorganizowała wraz z Ewangelickim Duszpasterstwem Wojskowym transport pomocy rzeczowej do Ukrainy. Diakonia Kościoła przekazała też pomoc rzeczową do centrum pomocy humanitarnej w Nadarzynie, gdzie w halach targowych znajdują się miejsca noclegowe dla 10 tys. uchodźców. Działa ad hoc, ale planuje też projekty pomocy długofalowej.

W Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu schronienie znajdzie czterdzieścioro dzieci z jednego z ukraińskich domów dziecka. Diakonia Koszalin, która już wcześniej prowadziła projekt „Razem – Infopunkt dla migrantów”, planuje prowadzić kursy adaptacyjno-językowe dla dzieci i dorosłych, zaoferować wsparcie terapeutyczne, a także przygotować wyprawki szkolne dla dzieci.

Zobacz też: Diakonia Polska

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Większość parafii metodystycznych jest zaangażowana w pomoc dla poszkodowanych wojną w Ukrainie. Parafie lokalnie współpracują z organizacjami pozarządowymi, wspierają działania obywatelskie, włączają się w zbiórki, organizację noclegów i wszelką pomoc potrzebującym. Przedstawiciele zboru w Przemyślu są obecni na tamtejszym dworcu, by oferować wsparcie uchodźcom. W budynku Kościoła w Warszawie (w kaplicy i innych pomieszczeniach) nocleg znalazło kilkadziesiąt osób – część tymczasowo, część na dłuższy okres.

Kościół Ewangelicko-Reformowany

Parafie i wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy udostępniając mieszkania, a także prowadząc zbiórki pieniężne i rzeczowe. Parafia w Łodzi sfinansowała bursę, utrzymanie i stypendium dla trzech uczennic z Ukrainy. Łódzcy parafianie pomagali również grupie uchodźców w tymczasowym ulokowaniu się po przyjeździe. Planowane jest podjęcie działań pomocowych o charakterze psychologiczno-pedagogicznym dla ukraińskich matek z dziećmi w ośrodku Kościoła w Pstrążnej (Kudowa Zdrój).

Więcej informacji

Kościół Polskokatolicki

Większość parafii polskokatolickich prowadzi zbiórki na rzecz uchodźców (np. artykułów higienicznych, żywności). Księża jeżdżą na granicę i przekazują dary, a wracając zabierają uchodźców. W domach parafialnych i w mieszkaniach parafian przygotowano miejsca dla uchodźców. Działania pomocowe organizowane są we współpracy z władzami samorządowymi i Kościołami partnerskimi z Holandii, Niemiec, Szkocji i Szwajcarii.

Kościół Starokatolicki Mariawitów

W klasztorze i w budynku szkolnym należącym do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku przyjęto 35 uchodźców z Żytomierza (jest to miasto partnerskie Płocka). Kościół oraz Stowarzyszenie Miłosierdzie i Miłość zbierają dary i środki finansowe na rzecz pomocy uchodźcom. W Warszawie uchodźcy znaleźli schronienie w domach parafian.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

W parafiach i ośrodkach Kościoła przygotowano dla uchodźców kilkaset miejsc na długi i krótki pobyt. Miejsca takie oferują również parafianie. Prawosławni lekarze i pielęgniarki świadczą bezpłatną pomoc medyczną. Kościelna organizacja charytatywna ELEOS wraz z warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej i Stowarzyszeniem „Bractwo Świętego Ognia” prowadzą zbiórkę żywności, artykułów higienicznych i medycznych. ELEOS prowadzi też zbiórkę pieniężną. We współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami organizowane są transporty darów do Ukrainy. Planowane jest też wsparcie dla dzieci w edukacji, np. punkty nauczania języka polskiego i ukraińskiego. Poszukiwani są wolontariusze chętni do włączenia się w akcję pomocy.

Zobacz też: Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

Polska Rada Ekumeniczna i Towarzystwo Biblijne w Polsce

W budynku Polskiej Rady Ekumenicznej nocleg znalazło kilkoro uchodźców – zarówno Ukraińców, jak i obywateli innych państw. Essayas Techane, asystent uchodźcy i migranta w prowadzonym przez PRE projekcie „Gościnny Kościół”, wraz z przedstawicielem ambasady Etiopii w Berlinie wsparli kilku obywateli państw afrykańskich na granicy polsko-ukraińskiej. Towarzystwo Biblijne w Polsce przygotowuje Biblie i Biblie dla dzieci w języku ukraińskim.

opr. Michał Karski