Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

O projekcie

„Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym” – napisali w „Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców” przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski.

Prowadzony przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) projekt „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” to…

…program motywowania Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, ich instytucji i wiernych do zaangażowania się w pomoc migrantom i uchodźcom oraz praktyczne wsparcie ich w tym zakresie,

…bezpośrednia pomoc migrantom i uchodźcom,

…konsultacje, szkolenia, konferencje oraz projekty modelowe,

…praktyczny wymiar „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.

Obecnie trwa trzeci etap projektu.

 

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji III

Projekt trwa od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. Zapewnia wsparcie migrantom i uchodźcom, m.in. w zakresie nauki języka polskiego czy pomocy w ich codziennym życiu. W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

  • Kurs języka polskiego. Na kurs uczęszczają dwie grupy (początkująca i zaawansowana), które mają zajęcia dwa razy w tygodniu. W trakcie nauki oprócz języka polskiego kursanci poznają też kulturę i historię Polski. W kursie biorą udział osoby z różnych części świata, głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu.
  • Asystentura uchodźców i migrantów. Asystent uchodźcy i migranta pomaga obcokrajowcom w załatwieniu przeróżnych spraw życia codziennego, takich jak wizyty u lekarza, wizyty w urzędach, szukanie pracy czy wybranie szkoły dla ich dzieci. Oprócz tego asystent wspiera migrantów i uchodźców duchowo. Mogą oni z nim porozmawiać, podzielić się swoimi obawami czy refleksjami na temat zwyczajów kulturowych panujących w Polsce.
  • Pomoc dzieciom uchodźców i migrantów w nauce. Pedagog oraz wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci uchodźców i migrantów. Podczas zajęć pomagają im w rozwiązywaniu problemów szkolnych i odrabianiu prac domowych. Opowiadają też o kulturze, tradycji i historii Polski. Migranci i uchodźcy często słabo znają język polski przez to nie są w stanie w pełni pomóc swoim dzieciom w szkolnych problemach.
  • Tworzenie sieci kontaktów z profesjonalistami z różnych dziedzin. Współpraca przede wszystkim z prawnikami specjalizującymi się w prawie migracyjnym i prawie pracy, ale także z firmami, które chętnie zatrudniają obcokrajowców.
  • Spotkania informacyjne podczas wydarzeń w Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. W trakcie dużych wydarzeń kościelnych Polska Rada Ekumeniczna może ustawić stoisko informacyjne, na którym można porozmawiać o projekcie i dowiedzieć się, w jaki sposób pomagamy uchodźcom i migrantom. Takie spotkania mają inspirować Kościoły do wspierania migrantów i uchodźców oraz pokazać, jak można to robić.

 

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji II

Projekt prowadzony był w latach 2019–2021. W jego ramach prowadzone były następujące działania:

 

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji I

Projekt prowadzony był w latach 2017–2019. W jego ramach prowadzone były następujące działania:

  • coroczne ogólnopolskie konsultacje,
  • konsultacje regionalne w porozumieniu z oddziałami PRE,
  • szkolenie dla multiplikatorów,
  • spotkania informacyjne w Kościołach,
  • punkt konsultacyjny w siedzibie PRE.

 

Partner projektu

 

Kalendarz wydarzeń