Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

O projekcie

„Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym” – napisali w „Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców” przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski.

Prowadzony przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) projekt „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” to…

…program motywowania Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, ich instytucji i wiernych do zaangażowania się w pomoc migrantom i uchodźcom oraz praktyczne wsparcie ich w tym zakresie,

…bezpośrednia pomoc migrantom i uchodźcom,

…konsultacje, szkolenia, konferencje oraz projekty modelowe,

…praktyczny wymiar „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.

Obecnie trwa czwarty etap projektu.

 

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji IV

Projekt trwa od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2024 r. Zapewnia wsparcie migrantom i uchodźcom, m.in. w zakresie nauki języka polskiego czy pomocy w ich codziennym życiu. W ramach projektu prowadzone są działania skierowane bezpośrednio do migrantów i uchodźców, a także do osób im pomagających.

Bezpośrednia pomoc migrantom i uchodźcom

 • Kurs języka polskiego. Na kurs uczęszczają trzy grupy (o różnym stopniu zaawansowania), które mają zajęcia dwa razy w tygodniu. W trakcie nauki oprócz języka polskiego kursanci poznają też kulturę i historię Polski. W kursie biorą udział osoby z różnych części świata, głównie z Białorusi, Ukrainy, Afryki, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.
 • Asystentura uchodźców i migrantów. Asystent uchodźcy i migranta pomaga obcokrajowcom w załatwieniu przeróżnych spraw życia codziennego, takich jak wizyty u lekarza, wizyty w urzędach, szukanie pracy czy wybranie szkoły dla ich dzieci. Oprócz tego asystent wspiera migrantów i uchodźców duchowo. Mogą oni z nim porozmawiać, podzielić się swoimi obawami czy refleksjami na temat zwyczajów kulturowych panujących w Polsce.
 • Pomoc dzieciom uchodźców i migrantów w nauce. Pedagog oraz wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci uchodźców i migrantów. Podczas zajęć pomagają im w rozwiązywaniu problemów szkolnych i odrabianiu prac domowych. Opowiadają też o kulturze, tradycji i historii Polski. Migranci i uchodźcy często słabo znają język polski przez to nie są w stanie w pełni pomóc swoim dzieciom w szkolnych problemach.
 • Konsultacje prawne. Uchodźcy i migranci mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. W razie takiej potrzeby asystent uchodźcy i migranta zorganizuje spotkanie z prawnikiem.
 • Grupy wsparcia. Spotkania skierowane do kobiet. Uchodźczynie i migrantki mogą spotkać się z wykfalifikowanym trenerem/superwizorem i porozmawiać o swoich problemach i kontekście kulturowym Polski.

Wsparcie osób pomagających migrantom i uchodźcom

 • Warsztaty dla urzędników. Szkolenia dla warszawskich urzędników mających styczność z migrantami i uchodźcami. Celem warsztatów jest poznanie i lepsze zrozumienie sytuacji uchodźców i migrantów, co usprawni pracę urzędnikom oraz zapewni uchodźcom i migrantom lepszą pomoc w załatwianiu potrzebnych formalności.
 • Konferencja na temat modeli integracji. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rządu i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą uchodźcom i migrantom.
 • Przewodnik dla osób pomagających uchodźcom i migrantom. Przygotowany zostanie przewodnik online, zawierający wskazówki do pracy z uchodźcami i migrantami, wypracowane na podstawie doświadczeń w ramach projektu Gościnny Kościół.

*

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji III

Projekt prowadzony był od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. Zapewniał wsparcie migrantom i uchodźcom, m.in. w zakresie nauki języka polskiego czy pomocy w ich codziennym życiu. W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

 • Kurs języka polskiego. Na kurs uczęszczały dwie grupy (początkująca i zaawansowana), które miały zajęcia dwa razy w tygodniu. W trakcie nauki oprócz języka polskiego kursanci poznawali też kulturę i historię Polski. W kursie brały udział osoby z różnych części świata, głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu.
 • Asystentura uchodźców i migrantów. Asystent uchodźcy i migranta pomagał obcokrajowcom w załatwieniu przeróżnych spraw życia codziennego, takich jak wizyty u lekarza, wizyty w urzędach, szukanie pracy czy wybranie szkoły dla ich dzieci. Oprócz tego asystent wspierał migrantów i uchodźców duchowo. Mogli oni z nim porozmawiać, podzielić się swoimi obawami czy refleksjami na temat zwyczajów kulturowych panujących w Polsce.
 • Pomoc dzieciom uchodźców i migrantów w nauce. Pedagog oraz wolontariusze prowadzili zajęcia dla dzieci uchodźców i migrantów. Podczas zajęć pomagali im w rozwiązywaniu problemów szkolnych i odrabianiu prac domowych. Opowiadali też o kulturze, tradycji i historii Polski. Migranci i uchodźcy często słabo znają język polski przez to nie są w stanie w pełni pomóc swoim dzieciom w szkolnych problemach.
 • Tworzenie sieci kontaktów z profesjonalistami z różnych dziedzin. Współpraca przede wszystkim z prawnikami specjalizującymi się w prawie migracyjnym i prawie pracy, ale także z firmami, które chętnie zatrudniają obcokrajowców.
 • Spotkania informacyjne podczas wydarzeń w Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. W trakcie dużych wydarzeń kościelnych Polska Rada Ekumeniczna ustawiała stoisko informacyjne, na którym można było porozmawiać o projekcie i dowiedzieć się, w jaki sposób pomagamy uchodźcom i migrantom. Takie spotkania miały inspirować Kościoły do wspierania migrantów i uchodźców oraz pokazać, jak można to robić.

*

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji II

Projekt prowadzony był w latach 2019–2021. W jego ramach prowadzone były następujące działania:

*

Gościnny Kościół – Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji I

Projekt prowadzony był w latach 2017–2019. W jego ramach prowadzone były następujące działania:

 • coroczne ogólnopolskie konsultacje,
 • konsultacje regionalne w porozumieniu z oddziałami PRE,
 • szkolenie dla multiplikatorów,
 • spotkania informacyjne w Kościołach,
 • punkt konsultacyjny w siedzibie PRE.

 

Partner projektu

 

Kalendarz wydarzeń