Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ochrona środowiska i zmiany klimatyczne

Polska Rada Ekumeniczna podejmuje inicjatywy, których celem jest wzrost odpowiedzialności za środowisko naturalne. W roku 2010 Polska Rada Ekumeniczna była współorganizatorem sympozjów dotyczących ochrony stworzenia, m.in. 3. Europejskiego Sympozjum „Zachowanie stworzenia – wyzwania i szanse dla zaangażowania kościelnego w sprawach dotyczących klimatu i środowiska naturalnego” (Schwerte, Niemcy) oraz „Ekoteologia w duszpasterskiej praktyce. Stan obecny i postulaty na przyszłość” (Warszawa). Współpracujemy ponadto z międzynarodowymi ekumenicznymi organizacjami ekologicznymi, m.in. European Christian Environmental Network (ECEN).

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej opracowuje dokument przypominający Kościołom o odpowiedzialności za stworzenie. Celem dokumentu jest zachęcenie Kościołów do większego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i podejmowania praktycznych działań poprzez edukację, podniesienie świadomości ekologicznej, uwzględnianie tematyki proekologicznej podczas nabożeństw i współpracy z innymi instytucjami w lokalnym środowisku.

Naszym zamiarem jest, aby dokument na temat ochrony stworzenia został odczytany w wybraną niedzielę podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej we wszystkich Kościołach PRE i Kościele Rzymskokatolickim.

Zobacz też: