Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy

Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej zwracają uwagę na potrzebę przestrzegania niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Niedziela jest nie tylko dniem, w którym chrześcijanie tradycyjnie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, mogą pielęgnować życie religijne i duchowe. Ochrona niedzieli wolnej od pracy ma także wielkie znaczenie dla zdrowia pracowników, połączenia życia zawodowego z rodzinnym, jak i ogólnie dla życia społecznego. Wspólny dzień wolny od pracy wzmacnia więzi społeczne, zagrożone obecnie nie tylko przez skutki gospodarczego kryzysu.

Badania pokazują, że niedziela ma dla zdrowia i samopoczucia pracowników większe znaczenie niż jakikolwiek inny wolny od pracy dzień w tygodniu. Jest to także jedyny dzień w tygodniu, w którym rodzina może spotkać się w komplecie. Brak dnia wolnego od pracy niesie ze sobą negatywne konsekwencje zarówno dla pojedynczych osób, rodziny jak i całego społeczeństwa.

Zwracając uwagę na potrzebę przestrzegania niedzieli jako dnia wolnego od pracy, myślimy także o prawach pracowników i często nadmiernym ich wykorzystywaniu na niekorzyść życia rodzinnego.

Z inicjatywy Komisji Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej w październiku 2011 r. w Kamieniu Śląskim odbędzie się sympozjum nt. „Znaczenie dnia wolnego od pracy”.