Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wolontariat

Rok 2011 obchodzony jest w Unii Europejskiej jako Europejski Rok Wolontariatu. W działalności Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej wolontariat od dawna odgrywa ważną rolę. Kościoły i charytatywne organizacje kościelne w Polsce od wielu lat rozwijają swoją działalność dzięki dobrowolnej, bezpłatnej, świadomej działalności na rzecz innych, wykraczającej poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej podejmują liczne inicjatywy w dziedzinie pracy socjalnej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, znajdujących się w sytuacjach wyjątkowych lub konfliktowych, a także w sytuacjach katastrof. Wolontariusze angażują się w działalność domów opieki, stacji diakonijnych, świetlic środowiskowych i wielu innych instytucji o podobnym charakterze.

Włączając się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu propagujemy ideę wolontariatu i zachęcamy do bezinteresownego angażowania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat przynosi korzyści całemu społeczeństwu i buduje więzi między jego członkami. Dla samych wolontariuszy jest okazją, aby zrobić coś pożytecznego i zdobyć nowe umiejętności. Może przybierać rozmaite formy pomocy w ośrodku sportowym, szkole, szpitalu czy organizacji charytatywnej. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, zaangażowania się w sprawy społeczne.

Podczas przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej, w listopadzie 2011 r. Polska Rada Ekumeniczna planuje zorganizować konferencję na temat wspierania i rozwoju wolontariatu.