Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Polska jako kraj o wielokulturowej, wielonarodowościowej i wielowyznaniowej historii

W Polsce obok osób wyznania rzymskokatolickiego żyją również chrześcijanie innych wyznań (ewangelicy, prawosławni, starokatolicy i inni) oraz innych religii (żydzi, muzułmanie). Prezentowanie ich dziedzictwa jest przejawem realizacji konstytucyjnej zasady równości wszystkich Kościołów i wolności religii, uczy tolerancji i otwartości, przyczynia się do pokojowego i przyjaznego współistnienia. Jest to więc działanie na rzecz rozwoju demokracji w Polsce, której miernikiem jest stosunek do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i innych.

Prezentacja wielokulturowego obrazu Polski pomaga w przełamywaniu stereotypów religijnych, narodowościowych, przyczynia się także do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą.

Podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej podejmują liczne działania (wystawy, sympozja, wydawnictwa, projekty edukacyjne) ukazujące Polskę jako kraj o wielokulturowej, wielonarodowościowej i wielowyznaniowej historii.