Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wspólnie kształtować Europę

prezydencja-logo

Działania Polskiej Rady Ekumenicznej
podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
(lipiec–grudzień 2011)

„Kościoły popierają integrację kontynentu europejskiego. Bez wspólnych wartości jedność nie uzyska trwałego fundamentu. Jesteśmy przekonani, że duchowe dziedzictwo chrześcijaństwa stanowi inspirującą siłę, która przyczynia się do wzbogacenia Europy. Na fundamencie naszej chrześcijańskiej wiary angażujemy się na rzecz Europy wrażliwej na problemy ludzkie i społeczne, w której respektuje się prawa człowieka i podstawowe wartości: pokój, sprawiedliwość, wolność, tolerancję, uczestnictwo i solidarność. Kładziemy nacisk na poszanowanie życia, wartość małżeństwa i rodziny, priorytetowe zaangażowanie na rzecz ubogich, gotowość do przebaczania, a we wszystkim na miłosierdzie”.

Karta Ekumeniczna, p. 7

Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej czują się odpowiedzialne za otaczającą je rzeczywistość. Dlatego od dawna podejmują szereg inicjatyw, których celem jest obrona godności i troska o dobro każdego człowieka.

Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej jest szczególną okazją do podkreślenia zaangażowania Kościołów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Z jednej strony chcemy pokazać szeroki zakres działań podejmowanych już przez Kościół w społeczeństwie, m.in. w zakresie pracy charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej, kulturalnej, ochrony środowiska czy wolontariatu.

Pragniemy także przypomnieć o inicjatywach Kościołów i instytucji kościelnych w trosce o zachowanie, rozwój dziedzictwa i kultury materialnej – zabytkowe kościoły, cmentarze, dzieła sztuki, muzea, archiwa, a także szkoły czy domy opieki. Działania te służą nie tylko poszczególnym Kościołom, ale także lokalnej społeczności i całemu krajowi.

Z drugiej strony pragniemy zachęcić do zintensyfikowania tych działań i dalszej pracy na rzecz pojednania, dialogu i szeroko pojętej troski o godność człowieka.

Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej jest także dobrą okazją do poszukiwania nowych form współpracy Kościoła w społeczeństwie Polski i Europy.

Podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Polska Rada Ekumeniczna chce zwrócić uwagę na pięć tematów:

Wydarzenia związane z działaniami PRE podczas polskiej prezydencji w UE:

Materiały związane z działaniami PRE podczas polskiej prezydencji w UE (artykuły, teksty referatów etc.):