Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dotacje z Funduszu Kościelnego

Dotacja z Funduszu Kościelnego dla Polskiej Rady Ekumenicznej w 2021 r.

Między 15 czerwca a 15 listopada 2021 r. Polska Rada Ekumeniczna zrealizowała zadanie „Remont części siedziby Polskiej Rady Ekumenicznej służącej prowadzeniu działalności charytatywno-opiekuńczej”, dofinansowane ze środków Funduszu Kościelnego. Całkowity koszt zadania wyniósł 99 570,95 zł, zaś kwota dotacji Funduszu Kościelnego – 99 500,00 zł.

W ramach zadania: