Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Gościnny Kościół

Celem projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” jest pomoc Kościołom członkowskim Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w przygotowaniu osób do zaangażowania w pomoc migrantom i uchodźcom przez motywowanie członków Kościołów do takiego zaangażowania oraz szkolenie w zakresie towarzyszenia (duszpasterskiego) migrantom i uchodźcom. Projekt jest praktycznym wymiarem „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.

Projekt trwa od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. W jego ramach zaplanowano:

 

Konsultacje ogólnopolskie

Zaplanowano trzy konsultacje dla osób zainteresowanych pomocą migrantom i uchodźcom. Projekt rozpoczął się konsultacją diakonijną PRE w Łodzi (15–16 listopada 2017 r.) współorganizowaną przez Komisję diakonijną PRE. Kolejne otwarte konsultacje odbędą się jesienią 2018 i 2019 r.

Konsultacje regionalne

W porozumieniu z oddziałami PRE zaplanowano jednodniowe konsultacje w regionach, także dla osób zainteresowanych i zaangażowanych w pomoc migrantom i uchodźcom. Do udziału zostaną zaproszone również lokalne struktury zajmujące się tą problematyką.

Szkolenie dla multiplikatorów

W ciągu dwóch lat trwania projektu proponujemy przygotowanie w każdym z Kościołów członkowskich czterech osób jako multiplikatorów zaangażowania na rzecz uchodźców. Osoby te, obok spotykania się na konsultacjach ogólnopolskich, wezmą udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu w zakresie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz kompetencji międzykulturowych i międzyreligijnych. Część związana z umiejętnościami interpersonalnymi będzie prowadzona według standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, które korespondują z amerykańskimi oraz niemieckimi standardami kształcenia w duszpasterstwie klinicznym (po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat). Pierwsza edycja szkolenia dla dwóch osób z każdego Kościoła członkowskiego PRE trwa od lutego do października 2018 r.

Szkolenie składa się z dziewięciu dwudniowych zjazdów (piątek i sobota). Zajęcia odbywają w Warszawie. Multiplikatorami mogą zostać zarówno duchowni, pracownicy świeccy lub wolontariusze. Mogą to być osoby już zaangażowane w pomoc migrantom i uchodźcom lub osoby mające dopiero taki zamiar. Uczestnicy są zobowiązani w trakcie szkolenia do zaangażowania w rozmowy z uchodźcami lub migrantami. Jeśli nie są zaangażowani zawodowo w jakąkolwiek pomoc migrantom, to muszą poświęcić dodatkowy czas na takie rozmowy w swoim miejscu zamieszkania. Biuro PRE pomoże w zorganizowaniu takiej możliwości.

Do udziału w szkoleniu delegują Kościoły członkowskie PRE.

Spotkania informacyjne w Kościołach

Projekt może zostać przedstawiony w ramach konferencji, zjazdów i innych dużych wydarzeń w Kościołach członkowskich PRE. Osoby zaangażowane w projekt mogą przygotować stoisko informacyjne oraz seminaria powiązane z tematyką projektu.

Punkt konsultacyjny w Warszawie

W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej uruchomiono punkt konsultacyjny, którego zadaniem jest:

Koordynator projektu:

Essayas Techane

ul. Willowa 1
00-790 Warszawa
tel. +48 22 849 96 79, +48 507 950 650
e-mail: e.techane@pre.pl

 

Zobacz: strona internetowa projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”

Czytaj: Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców