Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

eutw logo2

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od października 2012 r. Jego ideą jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych. Prowadzi działalność edukacyjną, zdrowotną, kulturalną i krajoznawczo-turystyczną dla osób starszych, propaguje m.in. postawy tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz idee ekumenizmu. Polska Rada Ekumeniczna i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie objęły patronat nad tą inicjatywą.

Więcej o Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku