Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Koszalin

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023
Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)

 

21 stycznia, sobota, godz. 17:00
Cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. A. Mickiewicza 22
Nabożeństwo ekumeniczne

 

stan na: 10 stycznia 2023 r.

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023