Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tematy Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan 1968–2023

Opracowywane we współpracy Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Papieskiej Rady (niegdyś Sekretariatu) ds. Popierania Jedności Chrześcijan od 1968 r.:

1968 Ku chwale Jego majestatu (Ef 1,14)

1969 Powołani do wolności (Ga 5,13)
Spotkanie przygotowawcze w Rzymie, Włochy

1970 Jesteśmy współpracownikami Boga (1 Kor 3,9)
Spotkanie przygotowawcze w klasztorze Niederaltaich, RFN

1971 (…) i komunia Ducha Świętego (2 Kor 13,13)
Spotkanie przygotowawcze w Bari, Włochy

1972 Przykazanie nowe daję wam (J 13,34)
Spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria

1973 Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1)
Spotkanie przygotowawcze w opactwie Montserrat, Hiszpania

1974 Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem (Flp 2,11)
Spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria

W kwietniu 1974 do Kościołów został zaadresowany list w sprawie utworzenia grup lokalnych, które mogą uczestniczyć w przygotowywaniu tekstów na Tydzień Modlitw. Grupa australijska była pierwszą, która się zaangażowała przygotowując początkowy projekt broszury na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na 1975 rok.

1975 To jest wolą Ojca, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1,10)
Projekt tekstu opracowany przez grupę australijską − spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria

1976 Jesteśmy powołani do stawania się podobnymi Jemu (1 J 3,2)
Projekt tekstu opracowany przez Konferencję Kościołów na Karaibach − spotkanie przygotowawcze w Rzymie, Włochy

1977 Nadzieja zawieść nie może (Rz 5,1−5)
Projekt tekstu opracowany w Libanie, podczas wojny domowej − spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria

1978 Nie jesteście już obcymi (Ef 2,13−22)
Projekt tekstu opracowany przez ekumeniczną grupę Manchester, Anglia

1979 Służcie sobie wzajemnie ku chwale Bożej (1 P 4,7−11)
Projekt tekstu opracowany w Argentynie − spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria

1980 Przyjdź Królestwo Twoje (Mt 6,10)
Projekt tekstu opracowany przez grupę ekumeniczną Berlina, NRD − spotkanie przygotowawcze w Mediolanie, Włochy

1981 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (1 Kor 12,3b−13)
Projekt tekstu opracowany przez Ojców z Graymoor, USA − spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria

1982 Niech wszyscy znajdą swój dom w Tobie, o Panie (Ps 84)
Projekt tekstu opracowany w Kenii − spotkanie przygotowawcze w Mediolanie,Włochy

1983 Jezus Chrystus, Życiem świata (1 J 1,1−4)
Projekt tekstu opracowany przez grupę ekumeniczną Irlandii − spotkanie przygotowawcze w Céligny (Bosey), Szwajcaria

1984 Powołani do jedności przez Krzyż naszego Pana (1 Kor 2,2; Kol 1,20)
Spotkanie przygotowawcze w Wenecji, Włochy

1985 Ze śmierci do życia z Chrystusem (Ef 2,4.7)
Projekt tekstu opracowany na Jamajce − spotkanie przygotowawcze w Grandchamp, Szwajcaria

1986 Będziecie moimi świadkami (Dz 1,6.8)
Teksty zaproponowane w Jugosławii (Słowenii) − spotkanie przygotowawcze w Jugosławii

1987 Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem (2 Kor 5,17)
Projekt tekstu opracowany w Anglii − spotkanie przygotowawcze w Taizé, Francja

1988 Miłość Boga usuwa lęk (1 J 4,18)
Projekt tekstu opracowany we Włoszech − spotkanie przygotowawcze w Pinerolo, Włochy

1989 Budować wspólnotę: jedno Ciało w Chrystusie (Rz 12,5−6a)
Projekt tekstu opracowany w Kanadzie − spotkanie przygotowawcze w Whaley Bridge, Anglia

1990 Aby wszyscy byli jedno (…) aby świat uwierzył (J 17)
Projekt tekstu opracowany w Hiszpanii − spotkanie przygotowawcze w Madrycie, Hiszpania

1991 Chwalcie Boga wszystkie narody (Ps 117; Rz 15,5-13)
Projekt tekstu opracowany w Niemczech – spotkanie przygotowawcze w w Rotenburgu nad Fuldą, Niemcy

1992 Ja jestem z wami (…) idźcie więc (Mt 28,16-20)
Projekt tekstu opracowany w Belgii − spotkanie przygotowawcze w Bruges, Belgia

1993 Zanieść owoce Ducha Świętego dla jedności chrześcijan (Ga 5,22−23)
Projekt tekstu opracowany w Zairze − spotkanie przygotowawcze pod Zurychem, Szwajcaria

1994 Dom Boga: wezwani, aby być jednego serca i jednego ducha (Dz 4,23−35)
Projekt tekstu opracowany w Irlandii − spotkanie przygotowawcze w Dublinie, Irlandia

1995 Koinonia: komunia w Bogu i między sobą (J 15,1−17)
Projekt tekstu opracowany przez Komisję „Wiara i Ustrój” − spotkanie przygotowawcze w Bristolu, Anglia

1996 Słuchajcie, stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3,14−22)
Projekt tekstu opracowany w Portugalii − spotkanie przygotowawcze w Lizbonie, Portugalia

1997 W imię Chrystusa (…) pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,20)
Projekt tekstu opracowany w Skandynawii − spotkanie przygotowawcze w Sztokholmie, Szwecja

1998 Duch Święty wspiera nas w słabości naszej (Rz 8,14−27)
Projekt tekstu opracowany we Francji − spotkanie przygotowawcze w Paryżu, Francja

1999 Bóg zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi (Ap 21,3)
Projekt tekstu opracowany w Malezji − spotkanie przygotowawcze w klasztorze Bose, Włochy

2000 Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie (Ef 1,3)
Projekt tekstu opracowany przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu − spotkanie przygotowawcze w sanktuarium La Verna, Włochy

2001 Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6)
Projekt tekstu opracowany w Rumunii − spotkanie przygotowawcze w Vulcan, Rumunia

2002 U Ciebie jest źródło życia (Ps 36,10)
Projekt tekstu opracowany przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencję Kościołów Europejskich (KEK) − spotkanie przygotowawcze w Centrum ekumenicznym Ottmaring k. Augsburga, Niemcy

2003 Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach (2 Kor 4,7)
Projekt tekstu opracowany w Argentynie – spotkanie przygotowawcze w Centrum ekumenicznym Los Rubios w Maladze, Hiszpania

2004 Mój pokój wam daję (J 14,27)
Projekt tekstu opracowany w Aleppo, Syria − spotkanie przygotowawcze w Palermo, Sycylia

2005 Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3,1-23)
Projekt tekstu opracowany na Słowacji − spotkanie przygotowawcze w Piestanach, Słowacja

2006 Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)
Projekt tekstu opracowany w Irlandii − spotkanie przygotowawcze w Prosperous, Co. Kildare, Irlandia

2007 Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7,37)
Projekt tekstu opracowany w Afryce Południowej − spotkanie przygotowawcze w Faverges, Francja

2008 Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17)
Projekt tekstu opracowany w USA − spotkanie przygotowawcze w Graymoor, Garrison, USA

2009 Aby byli jedno w twoim ręku (Ez 37,17)
Projekt tekstu opracowany w Korei − spotkanie przygotowawcze w Marsylii, Francja

2010 Wy jesteście tego świadkami (Łk 24,48)
Projekt tekstu opracowany w Szkocji − spotkanie przygotowawcze w Glasgow, Szkocja

2011 Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42)
Projekt tekstu opracowany w Jerozolimie − spotkanie przygotowawcze w Saydnaya, Syria

2012 Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,51−58)
Projekt tekstu opracowany w Polsce − spotkanie przygotowawcze w Warszawie

2013 Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6−8)
Projekt tekstu opracowany w Indiach − spotkanie przygotowawcze w Bangalore, Indie

2014 Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1,1−17)
Projekt tekstu opracowany w Kanadzie − spotkanie przygotowawcze w Montrealu, Kanada

2015 Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (por. J 4,7)
Projekt tekstu opracowany w Brazylii − spotkanie przygotowawcze w São Paulo

2016 Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2,9)
Projekt tekstu opracowany na Łotwie − spotkanie przygotowawcze w Rydze

2017 Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20)
Projekt tekstu opracowany w Niemczech − spotkanie przygotowawcze w Wittenberdze

2018 Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)
Projekt tekstu opracowany na Karaibach − spotkanie przygotowawcze w Nassau, na Wyspach Bahama

2019 Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)
Projekt tekstu opracowany w Indonezji − spotkanie przygotowawcze w Dżakarcie

2020 Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2)
Projekt tekstu opracowany na Malcie − spotkanie przygotowawcze w Rabacie na Malcie

2021 Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5−9)
Projekt tekstu opracowany przez Wspólnotę Monastyczną z Grandchamp w Szwajcarii − spotkanie przygotowawcze w domu Wspólnoty w Grandchamp (Areuse)

2022 Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Projekt tekstu opracowany przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu z siedzibą w Bejrucie (Liban) − spotkania przygotowawcze odbywały się zdalnie

2023 Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)
Projekt tekstu opracowany przez Radę Kościołów Minnesoty (USA) − spotkania przygotowawcze w Bossey w Szwajcarii

2024 Będziesz miłował Pana, swego Boga…  a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27)
Projekt tekstu opracowany przez grupę chrześcijan z Burkina Faso koordynowaną przez Wspólnotę Chemin Neuf − spotkania przygotowawcze w Rzymie

 

wróć do: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan