Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Problemy sprawiedliwego zatrudnienia migrantów

Problemy sprawiedliwego zatrudnienia migrantów

(fot. Tumisu/pixabay)

 

W ramach projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”, prowadzonego przez Polską Radę Ekumeniczną, odbyła się międzynarodowa konferencja na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Dyskutowano o problemach pracy migrantów – wyzysku, braku ochrony socjalnej, czasem niewolnictwie. Zastanawiano się też nad tym, jaka jest rola Kościołów w rozwiązywaniu tych problemów.

Konferencja odbyła się online 23 września. – Temat konferencji nie może być dla nas, chrześcijan, obojętny – podkreślił na początku spotkania nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Uczestnicy dyskutowali o trudnych doświadczeniach migrantów na europejskich rynkach pracy, a także o tym, co Kościoły mogą zrobić, by zapewnić migrantom sprawiedliwe i godne traktowanie.

O tym, dlaczego Kościoły angażują się w rozwiązanie kwestii nielegalnego zatrudnienia migrantów, mówił ks. Grzegorz Giemza, dyrektor PRE. Zwrócił uwagę, że praca zawodowa to jeden z najistotniejszych wymiarów życia człowieka, zapewniający nie tylko egzystencję, ale też możliwość samorealizacji. Przytoczył nowotestamentowe słowa: „Zasługuje robotnik na swoją zapłatę” (1 Tm 5,18). – Chodzi tu o sprawiedliwość, godność każdego człowieka i stawanie po stronie słabszych – podkreślił. Przypomniał „Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców” podpisane w 2016 r. przez Kościoły członkowskie PRE i Kościół Rzymskokatolicki. Praktycznym wymiarem tego przesłania jest projekt PRE „Gościnny Kościół”, którego celem jest motywowanie Kościołów i ludzi w Kościołach do pomocy migrantom oraz tworzenie miejsca, w którym migranci mogą znaleźć wsparcie.

Problemy sprawiedliwego zatrudnienia migrantów w Polsce na przykładzie Etiopczyków przedstawił Mersha Woldu, prezes Stowarzyszenia Etiopsko-Polskiego Selam. Tłumaczył, że ludzie wyjeżdżają ze swojego kraju albo z powodów politycznych, albo zarobkowych. Zwrócił też uwagę na problemy zatrudniania przez agencje. Tacy migranci zarobkowi często pracują po kilkanaście godzin na dobę, siedem dni w tygodniu, bez ubezpieczenia, a pierwszą wypłatę otrzymują dopiero po dwóch miesiącach. Czasem po przyjeździe jest im odbierany paszport, są izolowani. – Niektórzy pracownicy nie wiedzą, w jakiej są miejscowości. To jest niewolnictwo – podkreślił prelegent.

Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk mówiła o doświadczeniach dotyczących sprawiedliwego zatrudnienia na podstawie projektu pilotażowego Diakonii Polskiej „FairCare”. Projekt ten, prowadzony we współpracy z niemieckimi organizacjami diakonijnymi, był odpowiedzią na zjawisko zatrudniania na czarno Polek do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Celem projektu było zapewnienie legalnego zatrudnienia, z pełną ochroną prawną, zabezpieczeniem socjalnym, normowanym czasem pracy i wliczeniem tego zatrudnienia do stażu pracy. Diakonia Polska zapewniała osobom zainteresowanym taką pracą doradztwo, opiekę językową, bieżący kontakt i pomoc w komunikacji ze stroną niemiecką.

O zaangażowaniu Kościołów w Europie na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia migrantów mówił dr Torsten Moritz, sekretarz generalny Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie. Podkreślił, że trzeba głośno mówić o istnieniu w Europie niewolniczej pracy migrantów i przeciwdziałać temu zjawisku poprzez tworzenie legalnej migracji zarobkowej. – Jako Kościoły powinniśmy orędować za tym, aby migranci zarobkowi mogli przyjeżdżać ze swoimi rodzinami – przekonywał. Zwrócił też uwagę, że wiele sytuacji wyzysku pracowników wynika z tego, że jako konsumenci chcemy towarów i usług, ale nie chcemy za nie płacić. – Kiedy coś od kogoś kupujemy lub korzystamy z czyichś usług, musimy nalegać, aby były tam przestrzegane zasady legalnego zatrudnienia – powiedział. Tłumaczył, że jest bardzo ważne, by migranci mieli możliwość kontaktów z ludźmi poza pracą. – W Kościołach powinno się im mówić, że zawsze mogą przyjść po pomoc – podkreślił.

Na koniec konferencji jej uczestnicy dyskutowali o możliwościach zaangażowania Kościołów w Polsce na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Wśród możliwych działań wymieniono tworzenie sieci kontaktów, wymianę doświadczeń, inicjatywy oddolne bezpośrednio wspierające migrantów czy dialog z administracją rządową na temat problemów, z którymi mierzą się migranci. Zwrócono też uwagę, że ważnym zadaniem Kościołów jest budowanie odpowiedniej retoryki w dyskusji o problemach migracji.

mk