Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Gościnny Kościół

Polska Rada Ekumeniczna

Gościnny Kościół

Konsultacje w Koszalinie

Konsultacje w Koszalinie

fot. Izabela Główka-Sokołowska

 

W Koszalinie odbyła się kolejna konsultacja regionalna w ramach projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”, prowadzonego przez Polską Radę Ekumeniczną. Mówiono m.in. o sytuacji oraz możliwościach wsparcia dla uchodźców i migrantów w Polsce.

Konsultacja odbyła się 8 maja w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie. Organizatorem spotkania był koszaliński oddział Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Przewodniczący oddziału ks. Janusz Staszczak przedstawił wszystkich przybyłych, wśród których byli przedstawiciele Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Prawosławnego i Zielonoświątkowego.

Celem konsultacji było zapoznanie lokalnych przedstawicieli Kościołów z celami projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”. Projekt przedstawił dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza. Mówił m.in. o zaplanowanych konsultacjach ogólnopolskich i regionalnych, szkoleniach dla multiplikatorów, a także o działającym w siedzibie PRE punkcie konsultacyjnym. Problematykę związaną z uchodźcami przedstawił koordynator projektu Essayas Techane – uchodźca z Etiopii. Podzielił się on swoimi osobistymi doświadczeniami z pierwszych lat pobytu w Polsce. Mówił o tym, jak zmieniało się nastawienie polskiego społeczeństwa wobec cudzoziemców oraz na jakie trudności napotykają ci, którzy ubiegają się o ochronę i wsparcie w naszym kraju.

Druga część konsultacji dotyczyła doświadczeń poszczególnych Kościołów w pracy z uchodźcami i migrantami w Koszalinie. Wszyscy zgodnie przyznali, że w Koszalinie jak najbardziej aktualna jest tematyka migrantów i wsparcia ich potrzeb, ze względu na coraz większą liczbę imigrantów z Ukrainy, Rosji i Białorusi przybywających do miasta. Lokalni przedstawiciele Kościołów zauważyli potrzebę uwrażliwienia środowisk lokalnych na potrzebę wsparcia cudzoziemców, w tym szczególnie tych, którzy muszą uciekać ze swoich domów.

Gościem koszalińskich konsultacji był Tomasz Czuczak, sekretarz miasta Koszalin. Mówił on o doświadczeniach miasta w tematyce uchodźców i migrantów. Izabela Główka-Sokołowska, pracownik działającej przy parafii luterańskiej Diakonii Koszalin, zaprezentowała założenia projektu „Edukacja, informacja, kultura. Punkt spotkań i informacji dla migrantów i migrantek”, który realizowany będzie przez Diakonię Koszalin. Następnie wspólnie dyskutowano o potrzebie podjęcia tego typu inicjatywy przy zaangażowaniu ze strony koszalińskiego ratusza.

Izabela Główka-Sokołowska

 

Fotorelacja z konsultacji w Koszalinie (fot. Izabela Główka-Sokołowska)