Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Życie religijne w czasach pandemii

26 marca 2020 Życie religijne w czasach pandemii

grafika: geralt/pixabay

 

Pandemia koronawirusa paraliżuje życie codzienne – zarówno prywatne, społeczne, zawodowe, jak i religijne. Wielu przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej zaleca stosowanie się do rozporządzeń rządowych, prosi o pozostanie w domach i zachęca do uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych w internecie. W związku z zaostrzeniem restrykcji dotyczących zgromadzeń przesunięto zaplanowane wybory rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

O pierwszych reakcjach Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej na zagrożenie wywołane pandemią koronawirusa pisaliśmy kilkanaście dni temu. Od tego czasu znacznie wzrosła liczba zachorowań na COVID-19, a rząd Polski zaostrzył zasady dotyczące zgromadzeń. Rozporządzenia dotyczą również uroczystości religijnych – liczba ich uczestników została ograniczona do pięciu, oprócz osób obsługujących uroczystości (np. duchownych).

Wiele parafii i zborów Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej prowadzi transmisje internetowe nabożeństw. Kościół Chrześcijan Baptystów, obok transmisji z poszczególnych zborów, oferuje także centralne nabożeństwo internetowe w niedzielę. Jeden z pastorów prowadzi również poranną modlitwę on-line.

Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, wystosował list pasterski, w którym dziękuje za wszystkie inicjatywy duszpasterskie w internecie. Jednocześnie przedłuża czas zawieszenia nabożeństw aż do odwołania. „Niestety zakaz ten będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Tygodnia” – ubolewa. Apeluje też o bezwzględne zastosowanie się do zakazu zgromadzeń oraz poddawanie się kwarantannie, jeśli jest zalecana.

Podobny apel skierował bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. „Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich wiernych gromadzących się w naszych kościołach, kaplicach i domach, proszę o zastosowanie się do tych decyzji [dotyczących ograniczenia uroczystości religijnych do pięciu osób – przyp. red.]. Jednocześnie zachęcam do organizowania, tam gdzie są takie możliwości, przekazów internetowych” – napisał w swym komunikacie.

W Kościele Ewangelicko-Reformowanym niektóre parafie prowadzą internetowe rozważania biblijne, modlitwy i rekolekcje. Prezes Synodu Ewa Jóźwiak w porozumieniu z Konsystorzem odwołała sesję Synodu, która miała się odbyć w połowie maja. „Pozostańcie Siostry i Bracia w domach, o ile to możliwe. Otoczcie opieką osoby samotne i potrzebujące. Bądźcie zdrowi, niech Was Bóg błogosławi!” – czytamy w piśmie prezes Synodu.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Wiktor Wysoczański opublikował zalecenia i sugestie liturgiczne na Wielkanoc. We wszystkich parafiach zaleca odwołać Gorzkie żale, drogę krzyżową i rekolekcje wielkopostne, a liturgie nabożeństw w Wielkim Tygodniu poprowadzić bez udziału wiernych. „Zamiast tradycyjnego poświęcenia pokarmów należy je pobłogosławić we własnych domach i mieszkaniach przed śniadaniem wielkanocnym. Obrzęd może poprowadzić głowa rodziny lub każdy inny członek rodziny, czyniąc znak krzyża nad pokarmami. W liturgii wieczornej Wielkiej Soboty nie będzie poświęcenia ognia. Po zapaleniu paschału poleca się odśpiewanie »Exultet«, złożenie wyznania wiary i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. Procesje i wszelkie inne przejawy pobożności Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, można przenieść na późniejszy termin” – napisał polskokatolicki hierarcha.

Biskupi mariawiccy w swym komunikacie do kapłanów i ludu mariawickiego udzielili dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach, adoracji Przenajświętszego Sakramentu, uroczystościach Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych. Dyspensa obowiązuje do odwołania. „W tej trudnej sytuacji bardzo ważna jest modlitwa w domu z całą rodziną” – napisano w dokumencie. Kapłanom zalecono, by w czasie adoracji Przenajświętszego Sakramentu dopilnowali, aby w kościele jednorazowo nie przebywało więcej niż pięć osób. „Ponawiamy prośbę do kapłanów o umożliwienie parafianom uczestnictwa w Mszach Świętych, nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i uroczystościach Wielkiej Nocy za pośrednictwem Internetu” – czytamy w komunikacie.

Odezwę do wiernych w sprawie epidemii wydał prawosławny biskup hajnowski Paweł. Zaapelował o podporządkowanie się rozporządzeniom rządowym. „W związku z obowiązującymi ograniczeniami, mimo iż to zabrzmi paradoksalnie, proszę Was o pozostanie w domach i w momentach, kiedy powinno się być w świątyni na nabożeństwie, proszę o czytanie Pisma Świętego i trwanie na modlitwie w domu” – napisał prawosławny biskup. Poinformował też, że duchowni nadal będą sprawować nabożeństwa, a nabożeństwa z soboru św. Trójcy w Hajnówce w miarę możliwości będą transmitowane w internecie.

W związku z pandemią przesunięto wybory rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miały się one odbyć 26 marca, a jedynym kandydatem jest abp prof. Jerzy Pańkowski z Kościoła Prawosławnego. „Zebranie Kolegium Elektorów celem wyboru nowego Rektora odbędzie się bezpośrednio po zniesieniu rygorów sanitarnych” – zapewnił w swym komunikacie obecny rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

opr. mk