Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie komisji kobiet PRE

12 kwietnia 2024 Spotkanie komisji kobiet PRE

Warszawskie nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy 2024 (fot. mk)

 

W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy. Rozmawiano o działaniach planowanych przez oba gremia w najbliższych miesiącach, w tym o konferencjach i nabożeństwach ekumenicznych.

Spotkanie odbyło się 12 kwietnia w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. Wzięły w nim udział członkinie Komisji Kobiet PRE: Joanna Kamińska (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Małgorzata Platajs (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Hanna Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany) i Zofia Walczuk (Kościół Starokatolicki Mariawitów). Są to jednocześnie członkinie Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy (KK ŚDM). Ponadto w spotkaniu uczestniczyły członkinie KK ŚDM z Kościołów nienależących do PRE: Danuta Baszkowska (Kościół Rzymskokatolicki) i Wira Bidak (Kościół Greckokatolicki).

Podczas spotkania podsumowano przebieg tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy, w ramach którego w różnych regionach Polski odbyło się kilkanaście nabożeństw. Rozmawiano o konferencji europejskiej ŚDM, która ma się odbyć w 2025 r. w Szkocji. Omówiono też wstępnie sprawy związane z liturgią ŚDM 2025. Materiały do niej przygotowują chrześcijanki z Wysp Cooka, a hasło przewodnie brzmi „Cudownie mnie stworzyłeś” (por. Ps 139,14). W listopadzie planowana jest polska konferencja ŚDM, na której będzie omówiony porządek i tematyka przyszłorocznego nabożeństwa.

Rozmawiano również o pracach w drugiej połowie 2024 r. Wczesną jesienią Komisja Kobiet PRE ponownie chce zorganizować nabożeństwo ekumeniczne z okazji Czasu dla Stworzenia, którego tegoroczne hasło brzmi: „Mieć nadzieję i działać ze stworzeniem”. Czas dla Stworzenia to międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna, w ramach której chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie jednoczą się w modlitwie, orędownictwie i praktycznych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Ponadto Komisja Kobiet w ramach projektu PRE „Gościnny Kościół” chce jesienią współorganizować konferencję na temat uchodźców.

mk

 

Zobacz też: Komisja Kobiet PRE