Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Abp prof. Jerzy ponownie rektorem ChAT

15 marca 2024 Abp prof. Jerzy ponownie rektorem ChAT

Abp prof. Jerzy Pańkowski (fot. mk)

 

Prawosławny teolog abp prof. Jerzy Pańkowski został ponownie wybrany na rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe cztery lata.

Wybory rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) odbyły się 7 marca. Kolegium Elektorów w tajnym głosowaniu wybrało na tę funkcję dotychczasowego rektora abp. prof. Jerzego Pańkowskiego z Kościoła Prawosławnego. Jego druga kadencja potrwa do 2028 r.

Abp prof. Jerzy Pańkowski urodził się w 1974 r. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. W 2003 r. obronił w ChAT pracę doktorską na temat „Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał pięć lat później. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teologii prawosławnej. W ChAT pełnił funkcje kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej, kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej, a także prorektora. W 2020 r. został po raz pierwszy wybrany na rektora tej uczelni – jako drugi teolog prawosławny, po abp. prof. Jeremiaszu, byłym prezesie Polskiej Rady Ekumenicznej. Zasiadał też w Komitecie Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

W 1998 r. abp Jerzy złożył wieczyste śluby mnisze w Kościele Prawosławnym. W tym samym roku został wyświęcony na kapłana. W 2006 r. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał go na biskupa siemiatyckiego. W 2010 r. został prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego. W 2017 r. po śmierci abp. Jeremiasza został wybrany na ordynariusza prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i podniesiony do godności arcybiskupa.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą studentów i prowadzącą badania na dwóch wydziałach: teologicznym i nauk społecznych. Na wydziale teologicznym prowadzone są studia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej. Wydział nauk społecznych oferuje studia z pedagogiki i administracji. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

 

Zobacz też: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie