Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Patriarcha Neofit nie żyje

15 marca 2024 Patriarcha Neofit nie żyje

Patriarcha Neofit (bg-patriarshia.bg)

 

Zmarł prawosławny patriarcha Bułgarii i metropolita Sofii patriarcha Neofit. Zwierzchnikiem Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego był od 2013 r. W ostatnim czasie zdecydowanie potępił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Patriarcha Neofit (Simeon Nikołow Dimitrow) urodził się w 1945 r. w Sofii. Ukończył seminarium duchowne i akademię teologiczną w Sofii. W latach 1971–1973 kontynuował edukację na Wydziale Muzyki Cerkiewnej Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Po powrocie do kraju wykładał śpiew cerkiewny i liturgikę oraz dyrygował chórem studenckim akademii teologicznej w Sofii. W sierpniu 1975 r. patriarcha Maksym dokonał jego postrzyżyn mniszych. Neofit został wyświęcony na hierodiakona, zaś w 1976 r. na kapłana. W 1977 r. został podniesiony do godności archimandryty. W 1981 r. został mianowany sekretarzem metropolii w Sofii.

W 1985 r. Neofit został wyświęcony na biskupa lewkijskiego, wikariusza metropolii Sofii. W 1989 r. został rektorem Akademii Duchownej w Sofii, zaś po przekształceniu w 1991 r. akademii w Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Sofii mianowano go dziekanem. W latach 1992–1994 był sekretarzem Świętego Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. W 1994 r. został metropolitą dorostolsko-czerwenskim z siedzibą w Ruse. 24 lutego 2013 r., po śmierci patriarchy Maksyma, Sobór Elekcyjny w Sofii wybrał metropolitę Neofita na nowego patriarchę Bułgarii. Po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę patriarcha potępił działania Rosji.

Patriarcha Neofit zmarł 13 marca w Sofii po długiej chorobie.

Bułgarski Kościół Prawosławny jest największym związkiem wyznaniowym w Bułgarii. Liczy ok. 4 mln wiernych (ok. 63 proc. społeczeństwa bułgarskiego). W latach 1961–1998 należał do Światowej Rady Kościołów. Wraz z Kościołami prawosławnymi Antiochii, Gruzji i Rosji wycofał się z udziału w Soborze Wszechprawosławnym, który odbył się w czerwcu 2016 r. na Krecie.

źródło: orthodox.pl/ekumenizm.pl/Wikipedia