Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie komisji PRE-EKD

22 czerwca 2015 Spotkanie komisji PRE-EKD

Uczestnicy spotkania Komisji (fot. PRE)


Na dorocznym posiedzeniu Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech rozmawiano m.in. o sytuacji Kościołów w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, migracjach, upamiętnieniu Memorandum Wschodniego czy możliwości międzynarodowego dialogu na temat roli i odpowiedzialności Kościołów we współczesnej Europie.

Posiedzenie miało miejsce 11 czerwca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli bp Hans-Jürgen Abromeit, pełnomocnik Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) ds. kontaktów z Polską, ks. nadradca Michael Hübner, koordynator kontaktów EKD z Europą Środkową, Wschodnią i Południową, abp Jeremiasz, prezes PRE, ks. Ireneusz Lukas, dyrektor PRE, oraz ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Podczas obrad rozmawiano o sytuacji Kościołów w Niemczech i Polsce w kontekście sytuacji społeczno-politycznej. Wśród omawianych zagadnień wiele uwagi poświęcono sytuacji uchodźców w Europie. Poruszono temat inicjatyw podejmowanych przez Kościoły i możliwości intensywniejszego zaangażowania na rzecz migrantów.

Członkowie Komisji rozmawiali także na temat wydarzeń związanych z 50-leciem wydania Memorandum Wschodniego. W marcu w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Na drodze pojednania. Upamiętnienie Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.” (pisaliśmy o tym tutaj). 17 września w Berlinie zaplanowano uroczystość upamiętnienia rocznicy wydania Memorandum.

Ks. prof. Bogusław Milerski omówił współpracę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z uczelniami za granicą, w szczególności w Niemczech. Rektor ChAT przedstawił także propozycję wspólnej inicjatywy ChAT i PRE we współpracy z Kościołami w Niemczech oraz innych krajach. Jej celem jest dialog dotyczący roli i odpowiedzialności Kościołów w przemianach społecznych i procesach politycznych w Europie.

Podczas posiedzenia dokonano także ewaluacji projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Niemczech”. Wskazano na wyzwania związane z realizacją projektu, wynikające z sytuacji społeczno-politycznej i ekumenicznej na Ukrainie. Rozmawiano także o potrzebie nowych inicjatyw mających na celu rozwój współpracy pomiędzy Kościołami ponad granicami Unii Europejskiej.

Zarówno strona niemiecka, jak i polska podkreśliły potrzebę kontynuacji bliskiej współpracy Kościołów w obu krajach. Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na czerwiec 2016 r.

luk

__________________

Więcej o Komisji Kontaktów PRE–EKD tutaj