Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Struktura Polskiej Rady Ekumenicznej

Kościoły członkowskie i członkowie stowarzyszeni Polskiej Rady Ekumenicznej

Do Rady mogą zostać przyjęte (…) Kościoły posiadające osobowość prawną, nauczające, iż zgodnie z Pismem Świętym wyznają wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz uznają Jezusa Chrystusa jako Boga-Człowieka i Zbawiciela (§5 Statutu PRE). O status członka stowarzyszonego Rady mogą ubiegać się chrześcijańskie związki, towarzystwa, instytucje i organizacje (§7).

Kościoły członkowskie

Kościół Chrześcijan Baptystów

ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
tel./fax (22) 624 27 83
e-mail: kancelaria@baptysci.pl
www.baptysci.pl

Kościół Ewangelicko-Augsburski

ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
tel. (22) 88 70 201, fax (22) 88 70 218
e-mail: konsystorz@luteranie.pl
www.luteranie.pl

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

ul. Mokotowska 12, 00-561 Warszawa
tel./fax (22) 628 53 28
e-mail: kancelaria@metodysci.pl
www.metodysci.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany

al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
tel./fax (22) 831 45 22
e-mail: reformowani@reformowani.pl
www.reformowani.pl

Kościół Polskokatolicki

ul. Wilcza 31/16 C, 00-544 Warszawa
tel./fax (22) 621 52 05, (22) 622 12 05
e-mail: polskokatolicki@neostrada.pl
www.polskokatolicki.pl

Kościół Starokatolicki Mariawitów

ul. Kazimierza Wielkiego 27a, 09-400 Płock
tel./fax (24) 262 30 86
e-mail: mariawita@mariawita.pl
www.mariawita.pl

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
tel./fax (22) 619 08 86
e-mail: kancelaria@orthodox.pl
www.orthodox.pl

Członkowie stowarzyszeni

Towarzystwo Biblijne w Polsce

ul. Marszałkowska 15A, 00-626 Warszawa
tel./fax (22) 875 96 62, (22) 875 94 86
e-mail: tb@tb.org.pl
www.tb.org.pl

Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików

ul. Balonowa 7, 02-635 Warszawa
tel. (22) 848 07 51
e-mail: stpk@poczta.onet.pl

Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej

Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej: bp Marek Izdebski, Małgorzata Platajs, pastor Mateusz Wichary, abp Abel, metropolita Sawa, bp Jerzy Samiec, bp M. Karol Babi, bp Andrzej Malicki i bp Wiktor Wysoczański

Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w 2016 r.: bp Marek Izdebski, Małgorzata Platajs, pastor Mateusz Wichary, abp Abel, metropolita Sawa, bp Jerzy Samiec, bp M. Karol Babi, bp Andrzej Malicki i bp Wiktor Wysoczański

Prezydium Rady stanowią: (a) zwierzchnicy Kościołów będących członkami zwyczajnymi lub ich przedstawiciele wyznaczeni imiennie na dane posiedzenie, (b) członkowie Zarządu. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do wydelegowania na obrady Prezydium po jednym przedstawicielu z głosem doradczym (§15 Statutu PRE). Kompetencje Prezydium określone są w §16 Statutu.

pastor Mateusz Wichary

Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
tel./fax (22) 624 27 83, (22) 620 12 24
e-mail: kancelaria@baptysci.pl

bp Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
tel. (22) 88 70 200, fax (22) 88 70 218
e-mail: biskup@luteranie.pl

bp Andrzej Malicki

Superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP
ul. Mokotowska 12, 00-561 Warszawa
tel./fax (22) 628 53 28
e-mail: kancelaria@metodysci.pl

bp Marek Izdebski

Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
al. Solidarności 76 a, 00-145 Warszawa
tel. (22) 831 45 22, fax (22) 831 08 27
e-mail: reformowani@reformowani.pl

bp Wiktor Wysoczański

Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP
Prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików
ul. Wilcza 31/16 C, 00-544 Warszawa
tel. (22) 621 52 05, fax (22) 622 12 05
e-mail: polskokatolicki@pnet.pl, stpk@poczta.onet.pl

bp Marek M. Karol Babi

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP
ul. Kazimierza Wielkiego 27, 09-400 Płock
tel./fax (24) 262 30 86
e-mail: mariawita@wp.pl

Metropolita Sawa

Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski
al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
tel./fax (22) 619 08 86
e-mail: kancelaria@orthodox.pl

Iga Zalisz

Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce
ul. Marszałkowska 15A, 00-626 Warszawa
tel./fax (22) 875 96 62, (22) 875 94 96
e-mail: j.zalisz@tb.org.pl

abp Abel

Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej
Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski
ul. Ruska 15C
20-126 Lublin
tel. (81) 747 31 75
e-mail: lublin@cerkiew.pl

Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej

SONY DSC

Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej: bp Marek Izdebski, abp Abel, bp Jerzy Samiec, bp M. Karol Babi i bp Andrzej Malicki (fot. PRE)

Zarząd składa się z duchownych wybranych przez Zgromadzenie Ogólne w składzie: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie zwierzchnicy Kościołów członkowskich lub upełnomocnieni przez nich przedstawiciele tych Kościołów (§17 Statutu PRE). Kompetencje Zarządu są następujące: wykonywanie uchwał Prezydium, prowadzenie bieżących spraw Rady, opracowywanie projektów regulaminów i wniosków podlegających uchwałom Prezydium, nadzór nad Biurem i finansami Rady, reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych (§18).

Prezes

bp Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
tel. (22) 88 70 200, fax (22) 88 70 218
e-mail: biskup@luteranie.pl

Wiceprezesi

abp Abel

Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski
ul. Ruska 15C
20-126 Lublin
tel. (81) 747 31 75
e-mail: lublin@cerkiew.pl

bp Marek M. Karol Babi

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP
ul. Kazimierza Wielkiego 27, 09-400 Płock
tel./fax (24) 262 30 86
e-mail: mariawita@wp.pl

Sekretarz

bp Andrzej Malicki

Superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP
ul. Mokotowska 12, 00-561 Warszawa
tel./fax (22) 628 53 28
e-mail: kancelaria@metodysci.pl

Skarbnik

bp Marek Izdebski

Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
al. Solidarności 76 a, 00-145 Warszawa
tel. (22) 831 45 22, fax (22) 831 08 27
e-mail: reformowani@reformowani.pl