Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Trójcy Świętej w Kościołach Polskiej Rady Ekumenicznej

4 czerwca 2023

Trójca Święta – ikona prawosławnego mnicha Andrieja Rublowa z XV w.

Wiara w Trójcę Świętą jest jednym z podstawowych dogmatów chrześcijańskich. Święto Trójcy Świętej obchodzone jest w Kościele Prawosławnym tego samego dnia, co święto Zesłania Ducha Świętego, zaś w Kościołach zachodnich tydzień później. Jak Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej świętują ten dzień?

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim święto Trójcy Świętej jest podsumowaniem głównych świąt chrześcijańskich oraz zakończeniem pierwszej części roku kościelnego – półrocza Pana. Mówi o jednym Bogu w trzech osobach – Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. W Kościele reformacji święto to było w wielkim poszanowaniu, bo głosiło chwałę Trójjedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W czasie tego dnia w kazaniach i nabożeństwach ewangelicy skupiają się na niesamowitej, odwiecznej tajemnicy Trójcy Świętej – Boga, który jest Stworzycielem (Ojciec), który jest Zbawicielem (Syn) i który zarazem jest Pocieszycielem (Duch Święty). Święto Trójcy Świętej niejako zamyka i koronuje cały okres roku ze świętami przypominającymi historię zbawienia (od adwentu po Pięćdziesiątnicę). Po święcie Trójcy Świętej rozpoczyna się druga, tzw. bezświąteczna część roku kościelnego, zwana też półroczem Kościoła, trwająca maksymalnie 27 tygodni.

W Kościele Starokatolickim Mariawitów cała liturgia skoncentrowana jest na oddawaniu chwały Trójjedynemu Bogu. Większość liturgicznych modlitw kończy się trynitarną konkluzją, zazwyczaj skierowaną do Boga Ojca, przez pośrednictwo Syna, w jedności Ducha Świętego. Nie tylko msza święta, ale również inne mariawickie nabożeństwa zmierzają do uczczenia Trójcy Świętej. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej msza święta rozpoczyna się od introitu: „Niech będzie błogosławiona Trójca Święta i niepodzielna Jedność; wysławiajmy Ją, bo uczyniła nad nami miłosierdzie swoje”. Kolorem liturgicznym tej uroczystości jest biel, oznaczająca czystość i światłość. Szaty białe mogą być jednak zastąpione szatami koloru złotego, wyrażającego blask i bogactwo chwały Bożej. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej rozpoczyna czas po Zesłaniu Ducha Świętego, zwany również okresem zwykłym w ciągu roku. Mariawici wierzą, że cała Trójca Święta bierze udział w stworzeniu, zbawieniu i przebóstwieniu człowieka.

W prawosławiu dzień Świętej Trójcy obchodzi się tego samego dnia co święto Zesłania Świętego Ducha na apostołów. Kościół Prawosławny w święcie Pięćdziesiątnicy opiewa potęgę Boga Ojca, który posłał Pocieszyciela, oraz wyraża wdzięczność Chrystusowi, który uprosił zesłanie Świętego Ducha, i nie zapomina o Oświecicielu – Świętym Duchu, który zstąpił na apostołów, czyniąc ich pierwszymi owocami Chrystusowego odkupienia. W tym dniu całej ludzkości została objawiona tajemnica, że Bóg jest jeden, w trzech osobach – Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Święty Duch. Wiara w Przenajświętszą Trójcę jako Trójjedynego Boga jest fundamentalnym dogmatem wiary chrześcijańskiej. Zgodnie z lokalną tradycją Kościoła Prawosławnego w Polsce, w dniu Świętej Trójcy wnętrza świątyń są bogato ozdabiane gałązkami brzozy, a podłoga dekorowana jest „dywanami” z żywych kwiatów lub wyściełana trawą bądź tatarakiem.

 

Więcej o obchodzeniu święta Trójcy Świętej w Kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej tutaj