Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komisja ds. Dialogu KEP–PRE

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej

Skład Komisji

Kościół Rzymskokatolicki

Polska Rada Ekumeniczna

Okoliczności utworzenia Komisji

W 1974 r. powstała Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. W ten sposób zostały nawiązane oficjalne kontakty między Kościołem Rzymskokatolickim a PRE. W 1977 r. Komisja Mieszana powołała Podkomisję ds. Dialogu, która miała się zajmować rozmowami na tematy teologiczne.

Aby podnieść rangę kościelną tych kontaktów w 1997 r. w miejsce Komisji Mieszanej i Podkomisji ds. Dialogu powołano Komisję ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Obaj partnerzy – Kościół Rzymskokatolicki i Polska Rada Ekumeniczna – wyznaczyli do prac nowej Komisji po czterech biskupów. Pierwszymi współprzewodniczącymi Komisji zostali ówczesny przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu abp Alfons Nossol oraz ówczesny prezes PRE bp Jan Szarek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Prace Komisji

Komisja zajmowała się zagadnieniem wzajemnego uznawania ważności Chrztu Świętego przez różne Kościoły. Prace te zostały zwieńczone 23 stycznia 2000 r. podpisaniem przez zwierzchników sześciu Kościołów członkowskich PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego dokumentu „Sakrament Chrztu znakiem jedności”, w którym sygnatariusze deklarują wzajemne uznawanie ważności chrztu.

Podczas swoich obrad Komisja porusza także bieżące tematy związane z ekumenizmem w Polsce i na świecie. W 2009 r. wydana została książka „W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie”, stanowiąca autoprezentację Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego.

Od 2000 r. Komisja zajmuje się kwestią małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Przygotowywany jest dokument ekumeniczny dotyczący takich małżeństw (tekst projektu tego dokumentu tutaj).

Efektem kolejnych prac Komisji jest podpisanie przez przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w PRE i Kościoła Rzymskokatolickiego kolejnych dokumentów ekumenicznych: „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” (2013), „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” (2015), „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców” (2016) oraz „Przesłania Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” (2018).

Komunikaty z obrad Komisji (od jesieni 2008):