Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komisja Kontaktów PRE–EKD

Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech

Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) ukonstytuowała się 30 maja 1974 r. Na czele jej Rady stanął prezydent heskiego Kościoła Ewangelickiego ks. dr Helmut Hild oraz ówczesny prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce bp Jan Niewieczerzał.

Ważnym wydarzeniem w międzykościelnych i międzynarodowych kontaktach ekumenicznych PRE było pierwsze spotkanie komisji kontaktowej we Frankfurcie nad Menem od 30 do 31 maja 1974 r. Polityka odprężenia lat 70. zaowocowała następnie ścisłymi kontaktami polsko-niemieckimi, częstymi spotkaniami i wzajemnymi wizytami oraz programami wymiany, przedsięwzięciami kulturalnymi i pomocą socjalną.

Spotkania Komisji Kontaktów odbywają się raz do roku. W posiedzeniach komisji uczestniczą przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oraz Polskiej Rady Ekumenicznej, którzy pracują wspólnie nad procesem pojednania między obydwoma sąsiadującymi krajami.


Skład Komisji

Ze strony EKD:

Ze strony PRE:


Spotkania Komisji