Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Biuro Rady

Polska Rada Ekumeniczna

ul. Willowa 1, 00-790 Warszawa
tel. 22 849 96 79
fax 22 849 65 01
e-mail: pre@pre.pl

 

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
ks. dr Grzegorz Giemza
g.giemza@pre.pl

Sekretarz biura
ks. Michał Dmitruk
m.dmitruk@pre.pl

Koordynator projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”
Essayas Techane
e.techane@pre.pl

Koordynatorka projektu „EKOKOŚCIÓŁ”
Weronika Kluza
w.kluza@pre.pl

Redaktor serwisu internetowego
Michał Karski
m.karski@pre.pl