Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Biuro Rady

Polska Rada Ekumeniczna

ul. Willowa 1, 00-790 Warszawa
tel. 22 849 96 79
fax 22 849 65 01
e-mail: pre@pre.pl

 

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
ks. dr Grzegorz Giemza g.giemza@pre.pl

Sekretarz biura
ks. Michał Dmitruk m.dmitruk@pre.pl

Asystenci uchodźcy
Joanna Dudek-Ławecka j.dudek-lawecka@pre.pl
Essayas Techane e.techane@pre.pl

Koordynatorka projektów migracyjnych i ekologicznych
Weronika Kluza w.kluza@pre.pl

Redaktor serwisu internetowego
Michał Karski m.karski@pre.pl