Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Prawosławne obchody Wielkanocy

18 kwietnia 2023 Prawosławne obchody Wielkanocy

Nabożeństwo wielkanocne w katedrze prawosławnej św. Marii Magdaleny (fot. Rafał Dmitruk, Mateusz Gwizdak, Ivan Teterko)

 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest największym i najbardziej uroczystym wśród wszystkich świąt Kościoła Prawosławnego. Teksty liturgiczne nazywają je świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami. Polscy biskupi prawosławni ogłosili na tę okazję list paschalny, w którym podkreślając wagę święta zwrócili uwagę na wyzwania współczesności i zaapelowali o modlitwę za pokój na świecie.

Tegorocznym uroczystościom paschalnym w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, które rozpoczęły się wniesieniem Świętego Ognia dostarczonego z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, przewodniczył prawosławny arcybiskup bielski – Grzegorz. Uroczystości zgromadziły rzesze wiernych, które witały się paschalnym pozdrowieniem Christos Woskresie – „Chrystus Zmartwychwstał!”. W trakcie jutrzni ektenije wygłaszane były w kilku językach, m.in.: polskim, ukraińskim, białoruskim, greckim, serbskim, bułgarskim, angielskim oraz gruzińskim. Podczas św. liturgii Ewangelię Jana odczytano w dwunastu językach.

W liście paschalnym polscy biskupi prawosławni podkreślili wagę święta, nazywając je rdzeniem wiary. Dzięki wypływającym z tego święta odwadze i niezłomności wcześniejsze pokolenia prawosławnych zachowywały czystość wiary, nie tracąc ufności w przyszłość, w ludzi i samych siebie. Wiele uwagi poświęcono współczesnym wyzwaniom stojącym przez wiernymi Kościoła Prawosławnego. Wśród zdiagnozowanych problemów wyliczono spadek odpowiedzialności duchowej, kultury, rozkład rodziny, przestępczość, negowanie przykazań Bożych. Nie zabrakło odniesień do podziałów i wojen, jak te w Ukrainie, Palestynie, Afryce, które nazwano bólem współczesności. Prawosławni hierarchowie apelowali o modlitwę za pokój na świecie i między ludźmi.

W odezwie świątecznej zwyczajowo wygłaszanej za pośrednictwem telewizji państwowej, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa wskazał na radość paschalną wynikającą z faktu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, wyrażoną w świątecznym pozdrowieniu „Chrystus Zmartwychwstał”. Dwa słowa wyrażają istotę wiary, wszystko, czym oddycha i żyje prawosławie. „Chrystus to Pascha. On swoim triumfem daje współczesnemu światu pełnemu pesymizmu, rozczarowań, doświadczeń rzeczywistą nadzieję, oferuje życie w pełni. Chrystus zmartwychwstały jest wzorem we wszystkich przejawach życia”. Hierarcha zachęcał do większej ufności Chrystusowi. Oprócz tradycyjnych życzeń metropolita Sawa podziękował hierarchom, duchowieństwu i wiernym Kościoła Prawosławnego w Polsce za pamięć o swojej osobie oraz modlitewne wsparcie w czasie choroby.

Po modlitwie czytanej przed amboną abp Grzegorz dokonał poświęcenia paschalnego chleba – artosu oraz pokarmów przyniesionych przez wiernych. Po nocnej św. liturgii z inicjatywy miejscowego Centrum Kultury Prawosławnej przy współpracy z Metropolitalnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS zorganizowano świąteczny posiłek wszystkim modlącym się w świątyni. W dniu święta Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny sprawowano poranne św. liturgie o godzinie 8:00 i 10:00 z udziałem wielu wiernych.

 

Czytaj też: Wielkanoc z Kościołach Polskiej Rady Ekumenicznej