Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kościoły ewangelickie reagują na debatę sejmową

16 grudnia 2017 Kościoły ewangelickie reagują na debatę sejmową

Po debacie sejmowej na temat projektu uchwały upamiętniającej 500-lecie reformacji biskupi trzech polskich Kościołów ewangelickich – luterańskiego, metodystycznego i reformowanego – wystosowali do marszałka sejmu i dwóch klubów parlamentarnych list otwarty. Proszą w nim o wycofanie z dalszego procedowania wniosku w sprawie tej uchwały. „Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!” – napisali.

Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia reformacji został przedstawiony przez prezydium sejmu 14 grudnia z inicjatywy klubów parlamentarnych Nowoczesna i PSL oraz Konwentu Seniorów. Czytamy w nim m.in.: „W roku jubileuszu 500-lecia Reformacji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować ruch, który wywarł znaczny wpływ na oblicze religijne i kulturowe Europy, której integralną częścią była i jest Rzeczypospolita. Ta rocznica jest znakomitą okazją do wyrażenia szacunku i uznania dla polskich protestantów za ich wkład w rozwój naszego państwa, a w szczególności jego kultury, języka i tradycji”.

Sprzeciw wobec procedowania tego wniosku zgłosiła posłanka z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Anna Siarkowska, która do sejmu została wybrana z list Kukiz’15 z poparciem Ruchu Narodowego. – Uważam, że radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł – powiedziała. Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki zgłosił wniosek o skierowanie projektu tej uchwały do komisji kultury i środków przekazu. Do przyjęcia uchwały przekonywali posłowie Urszula Pasławska z PSL i Mirosław Suchoń z Nowoczesnej. Posłanka ludowców mówiła, że projekt tej uchwały jest napisany w duchu ekumenicznym i nie jest skierowany przeciwko komukolwiek. – Jeżeli pan marszałek zechce nad nim procedować na kolejnym posiedzeniu, to on będzie już bezzasadny, ponieważ to rok 2017 jest rokiem 500-lecia – argumentowała. Mimo tych uwag sejm głosami PiS, Wolnych i Solidarnych, trzech posłów Kukiz’15 i jednego niezrzeszonego opowiedział się za odesłaniem projektu uchwały do komisji kultury i środków przekazu.

W związku z takim procedowaniem projektu tej uchwały głos zabrały polskie Kościoły ewangelickie. 15 grudnia w Centrum Luterańskim w Warszawie obradowały ich gremia kierownicze: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Podczas spotkania jednogłośnie został przyjęty list otwarty do marszałka sejmu oraz klubów parlamentarnych Nowoczesna i PSL. Jego autorzy z uznaniem odnieśli się do inicjatywy projektu uchwały, ale poprosili o wycofanie złożonych wniosków. Jednocześnie podziękowali wszystkim osobom i instytucjom, które w minionym roku pozytywnie odniosły się do obchodów jubileuszu 500 lat reformacji. Wśród nich wymienili m.in. prezydenta Andrzeja Dudę, sejmiki województw: śląskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, Kościoły różnych wyznań, papieża Franciszka i prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. „Mamy nadzieję, że spotkania jubileuszowe pozwoliły lepiej nam się poznać, nawiązać przyjaźnie, porozmawiać o trudnych sprawach, przełamać uprzedzenia i uczyć się od siebie nawzajem. Życzymy sobie, aby to, co udało się wypracować przez lata prowadzonego w Polsce dialogu ekumenicznego, służyło dalszemu zbliżeniu. W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r. Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!” – napisali przedstawiciele polskich Kościołów ewangelickich.

mk

Poniżej publikujemy pełny tekst listu

LIST OTWARTY
trzech Kościołów ewangelickich w Polsce
w sprawie sposobu procedowania przez Sejm
projektu uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Kuchciński

Klub parlamentarny Nowoczesna

Klub parlamentarny PSL

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP z uznaniem odnosimy się do inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna oraz Konwentu Seniorów Sejmu w sprawie uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w 2017 roku 500-lecia Reformacji (druk 2133 z 14 grudnia 2017 r.). Tym niemniej zwracamy się z prośbą o wycofanie złożonych wniosków.

Reprezentując nasze Kościoły, składamy podziękowanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który objął Patronatem Honorowym Centralne Obchody Jubileuszu Reformacji, które odbyły się w Warszawie w dniach 26–29 października 2017 r. Dziękujemy również za udział w uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim. W wygłoszonym tam orędziu Prezydent Duda podkreślił, że jego obecność podczas uroczystości jest świadectwem wspólnoty, bliskości i braterstwa, które łączą wszystkich Polaków. Przypomniał również, że ewangelicy trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego.

Dziękujemy Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich.

Dziękujemy Sejmikom Województw: Śląskiego, Dolnośląskiego i Warmińsko-Mazurskiego za podjęcie jubileuszowych uchwał i rezolucji. Istotne znaczenie ma dla nas również to, że samorządy lokalne niektórych miast włączyły się czynnie w obchody Jubileuszu Reformacji, doceniając wkład ewangelików w rozwój kultury, przemysłu i edukacji w regionach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Kościoła rzymskokatolickiego, który razem z nami – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce – obchodził Jubileusz 500 lat Reformacji. Dzięki temu wydarzenie to odbywało się w duchu ekumenizmu, miłości i braterstwa. Myślimy tu zarówno o papieżu Franciszku i jego obecności podczas uroczystości jubileuszowych w Lund w Szwecji, jak i o Prymasie Polski ks. abp. Wojciechu Polaku, który był członkiem Komitetu Honorowego obchodów w Polsce i uczestniczył w wielu wydarzeniach Roku Reformacji. W gronie przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego obecnych podczas uroczystości w różnych diecezjach i miastach znaleźli się duchowni tego Kościoła na czele z biskupami, a także pracownicy naukowi uczelni katolickich, organizując i współorganizując konferencje i sympozja.

Jesteśmy wdzięczni Kościołom Polskiej Rady Ekumenicznej i innym Kościołom chrześcijańskim w Polsce za obecność i towarzyszenie nam w Roku Jubileuszu Reformacji. Mamy nadzieję, że spotkania jubileuszowe pozwoliły lepiej nam się poznać, nawiązać przyjaźnie, porozmawiać o trudnych sprawach, przełamać uprzedzenia i uczyć się od siebie nawzajem. Życzymy sobie, aby to, co udało się wypracować przez lata prowadzonego w Polsce dialogu ekumenicznego, służyło dalszemu zbliżeniu.

W kontekście wspomnianych wydarzeń z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!

Adwent i Święta Bożego Narodzenia są dla nas, chrześcijan, okresem szczególnym, w którym orędzie biblijne przypomina o wcieleniu Jezusa Chrystusa – Zbawiciela, niosącego Boży pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Niechaj Jego przesłanie będzie dla nas wszystkich przykładem do naśladowania.

bp Andrzej Malicki
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

bp Jerzy Samiec
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

bp Marek Izdebski
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

List otwarty został przyjęty w dniu 15 grudnia 2017 r. w drodze uchwały podjętej jednomyślnie podczas wspólnego posiedzenia: Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

* * * * *

Czytaj (pliki pdf):