Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna publikacja na prezydencję

20 listopada 2011

fot. PRE

 

Polska Rada Ekumeniczna, w ramach swojej działalności podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, wydała broszurę „Wspólnie kształtować Europę”. Książeczka zawiera informacje o Radzie, jej Kościołach i organizacjach członkowskich, jak też teksty o wkładzie Kościołów w integrację europejską.

„Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo w sposób decydujący wpływało na kształt życia politycznego, społecznego i ekonomicznego Europy. Niezaprzeczalne są także wpływy judaizmu i islamu. Również obecnie Kościoły chrześcijańskie angażują się w rozwiązywanie codziennych problemów krajów Europy. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) także czują się odpowiedzialne za otaczająca nas rzeczywistość” – napisał we wstępie do broszury prezes PRE abp Jeremiasz.

Na kolejnych stronach znajdziemy krótkie informacje na temat Polskiej Rady Ekumenicznej, jak też jej siedmiu Kościołów członkowskich oraz dwóch organizacji mających status członka stowarzyszonego z PRE.

W broszurze zamieszczono także słowa pozdrowień przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który napisał m.in.: „Nie do przecenienia [w procesie umacniania europejskiego zjednoczenia – przyp. mk] jest rola oraz zaangażowanie organizacji społecznych i religijnych. Wierni i ich Kościoły, skupieni wokół Polskiej Rady Ekumenicznej, dążą do dialogu pomiędzy chrześcijanami, ale również – osobami innych wyznań i niewierzącymi. Szukają tego, co łączy, choć nie lekceważą tego, co dzieli. To wzór nie tylko dla polskiej prezydencji”.

Książeczka zawiera również tekst dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusza Lukasa o działaniach Rady podczas polskiej prezydencji oraz artykuł „Chrześcijaństwo jako źródło inspiracji i wzbogacenia Europy. Zaangażowanie Kościołów w prezydencję UE” autorstwa ks. Rüdigera Nolla, dyrektora Komisji „Kościół i Społeczeństwo” Konferencji Kościołów Europejskich.

„Prezydencja w UE może i powinna być postrzegana również jako odpowiedzialność i szansa dla Kościołów w sprawującym ją kraju. Daje ona możliwość zwrócenia się do własnego rządu w szerokich ramach – ramach europejskich. Ten rozmach może zostać wykorzystany, by zaangażować członków Kościołów, zborów i parafii w kwestie europejskie, które mają znaczenie w ich własnym kontekście. Zaś we współpracy z innymi Kościołami i organizacjami kościelnymi w Europie, może być okazją do promowania wartości, którym Kościoły są oddane, i do realizowania ich” – czytamy w artykule ks. Nolla.

Cała broszura została wydana w dwóch językach – polskim i angielskim.

Michał Karski

 

__________________________
Zobacz też: serwis specjalny: Wspólnie kształtować Europę – działania Polskiej Rady Ekumenicznej podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej