Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komisja ds. Dialogu KEP i PRE potępia agresję zbrojną na Ukrainę i odrzuca wypowiedzi patriarchy moskiewskiego w tej sprawie

15 marca 2022

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej wyraziła stanowisko, że żadne powody polityczne nie usprawiedliwiają wojennej agresji, której ofiarą padło społeczeństwo i suwerenne państwo ukraińskie oraz stanowczo odrzuciła wypowiedzi patriarchy moskiewskiego w sprawie wojny w Ukrainie.

Komisja obradowała 15 marca w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie. Podczas spotkania, oprócz wyrażenia sprzeciwu wobec agresji zbrojnej na Ukrainę i odrzucenia wypowiedzi patriarchy moskiewskiego Cyryla, Komisja podziękowała Polkom i Polakom za zaangażowanie na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy i zaapelowała o dalsze działania w tym zakresie. Na posiedzeniu omówiono również m.in. dokument „»Pro memoria« dotyczące posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim”, przebieg tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i przygotowania do 11. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

 

KOMUNIKAT
z posiedzenia Komisji ds. Dialogu
między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną
(15 marca 2022 r.)

 

W dniu 15 marca 2022 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obradom przewodniczył bp Jacek Jezierski (przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną). Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) i ks. Grzegorz Giemza. Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Czaja, bp Andrzej Siemieniewski i ks. Sławomir Pawłowski SAC.

Komisja dziękuje Polkom i Polakom za pełne serca zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy i apeluje o kontynuowanie tych działań. Wyraża także stanowisko, że żadne powody polityczne nie usprawiedliwiają wojennej agresji, której ofiarą padło społeczeństwo i suwerenne państwo ukraińskie, oraz stanowczo odrzuca wypowiedzi patriarchy moskiewskiego w sprawie wojny na Ukrainie.

Omówiono dokument pt. „Pro memoria” dotyczące posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim przygotowany przez Radę Prawną i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, w którym przypomniano podstawowe zasady postępowania duszpasterzy katolickich w odniesieniu do ochrzczonych niekatolików, którzy proszą o udzielenie sakramentów świętych, sakramentaliów lub odprawienie pogrzebu.

Zwrócono uwagę, że w tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się więcej nabożeństw niż w roku ubiegłym. Centralne nabożeństwo ekumeniczne miało miejsce w prawosławnej archikatedrze warszawskiej 23 stycznia 2022 r. Komisja powołała grupę redakcyjną do opracowania materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2023 r. Zrelacjonowano konferencję „Już czas”, która obyła się w lutym 2022 r. w Łodzi oraz ekumeniczną współpracę w ramach Polskiego Forum Chrześcijańskiego. Omówiono przygotowania do 11. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się w Karlsruhe od 31 sierpnia do 8 września 2022 r.

Ważnym elementem posiedzenia był sposób włączenia się Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej w proces synodalny w Kościele katolickim. Kościoły te zostały zaproszone do nadsyłanie swoich refleksji.

ks. Grzegorz Giemza

 

Zobacz też: Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej