Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obradowała Komisja ds. Dialogu KEP i PRE

12 czerwca 2024

 

W Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Światowym Dniu Modlitwy, planowanych zmianach w nauczaniu religii w szkole, spotkaniu Globalnego Forum Chrześcijańskiego, a także o nadchodzących wydarzeniach ekumenicznych.

Posiedzenie komisji odbyło się 12 czerwca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

 

KOMUNIKAT
z posiedzenia Komisji ds. Dialogu
między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną
(12 czerwca 2024 r.)

 

W dniu 12 czerwca 2024 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: bp Andrzej Malicki (prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) oraz bp Jacek Jezierski (przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną). Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Czaja, bp Andrzej Siemieniewski i ks. Sławomir Pawłowski SAC. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) i ks. Grzegorz Giemza.

Na początku powitano nowego członka Komisji ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej, bp. Andrzeja Gontarka, zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego. Następnie wysłuchano relacji z minionego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2024 r. Rozpoczęto przygotowanie do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2025, którego hasłem będą słowa: „Czy wierzysz w to?” (J 11,26). Powołano grupę redakcyjną przygotowującą polską wersję materiałów. Wysłuchano relacji ze spotkania Globalnego Forum Chrześcijańskiego, które odbyło się w dniach 16–19.04.2024 w Akrze (Ghana). Zaprezentowano stanowiska dotyczące planowanych zmian w nauczaniu lekcji religii w szkołach oraz planów rozwoju katechizacji w Kościołach. Wymieniono się informacjami na temat zaawansowania wprowadzania przepisów ochrony małoletnich także w Kościołach. Potwierdzono gotowość do dalszej współpracy w tych zakresach. Ponadto wysłuchano informacji o nabożeństwach Światowego Dnia Modlitwy oraz przygotowaniach do 8. Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Gniezna do Berlina (21.09.–16.10.2024). Zauważono, że w roku 2025 ważną rocznicą będzie 1700. rocznica Soboru w Nicei oraz przygotowywane są dwa ważne wydarzenia: podpisanie odnowionej Karty Ekumenicznej oraz XII Zjazd Gnieźnieński.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 29.11.2024 r. w Warszawie.

ks. Grzegorz Giemza

 

Zobacz też: Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej