Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich

16 czerwca 2023

Delegaci polskich Kościołów na Zgromadzenie Ogólne KKE w Tallinnie: ks. Grzegorz Giemza, ks. Krzysztof Pikulski i ks. Andrzej Kuźma (fot. PRE)

W Tallinie trwa Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich. Jego tegoroczne hasło brzmi „Z Bożym błogosławieństwem – kształtując przyszłość”. W Zgromadzeniu biorą również udział trzej przedstawiciele polskich Kościołów.

Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich (KKE) odbywa się od 14 do 20 czerwca w Tallinnie. Biorą w nim udział delegaci Kościołów członkowskich KKE. Wśród nich jest trzech delegatów polskich Kościołów: ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. Krzysztof Pikulski (Kościół Polskokatolicki) oraz ks. Andrzej Kuźma (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

W ramach Zgromadzenia zaplanowano cztery główne wystąpienia: białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej, niemieckiego socjologa prof. Hartmuta Rosy, byłego arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa (Kościół Anglikański) oraz patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I (Kościół Prawosławny).

Oprócz tego w programie Zgromadzenia znalazło się szereg warsztatów, nabożeństw, studiów biblijnych i spotkań roboczych. Zaplanowano również dwie dyskusje panelowe związane z tematem wojny w Ukrainie. Jedna z nich nosi tytuł „Kościoły jako twórcy zmian w społeczeństwie powojennym”. Odbędzie się 17 czerwca o godz. 16 i wezmą w niej udział osoby zaangażowane w projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech”, prowadzony przez Polską Radę Ekumeniczną.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 114 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz ponad 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami KKE.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Konferencji Kościołów Europejskich, wyznaczającą kierunki działania tej organizacji w kolejnych latach. W skład Zgromadzenia wchodzą delegaci Kościołów i organizacji członkowskich.

 

Zobacz: serwis Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich w Tallinnie