Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zakończyło się Zgromadzenie Ogólne ŚFL

8 sierpnia 2010

Podczas lipcowego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Stuttgarcie wybrano nowe władze organizacji, przyjęto dokument pokuty za historyczne prześladowania menonitów, a także dyskutowano o problemach trapiących Kościoły luterańskie i społeczeństwa na całym świecie.

Od 20 do 27 lipca w Stuttgarcie pod hasłem „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” odbyło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Zgromadzenie, zwoływane raz na 6-7 lat, jest najwyższą władzą organizacji.

Podczas obrad obaj najwyżsi przedstawiciele ŚFL – prezydent i sekretarz generalny – mówili o problematyce ekumenicznej. – Zaangażowanie ekumeniczne luteran nie ustanie, dopóki nie będziemy mogli dzielić się Eucharystią z innymi Kościołami – powiedział podczas konferencji prasowej kończący swą kadencję prezydent Federacji bp Mark S. Hanson. Zauważył też, że podczas gdy liderzy kościelni spierają się w kwestiach teologicznych, oddolny ekumenizm kwitnie. Świeccy różnych wyznań nie mają problemu, by się razem modlić, studiować czy pracować, budując przy tym sprawiedliwe społeczeństwa. Z kolei sekretarz generalny ŚFL ks. Ishmael Noko przedstawiając raport z ostatnich siedmiu lat swojej działalności zwrócił uwagę na doniosłość dokumentu Wspólnej Deklaracji w Sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu z 1999 r. Jak stwierdził, dialog związany z Deklaracją jest kontynuowany. Podkreślił też wagę aktu skruchy za historyczne prześladowania menonitów.

Zgromadzenie wybrało nowego prezydenta i Radę Federacji. Prezydentem został bp Munib Younan, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej. W skład 48-osobowej Rady ŚFL weszło 26 kobiet i 22 mężczyzn, dziesięcioro osób poniżej 30. roku życia, 28 duchownych i 20 świeckich. Wśród nowych członków Rady znalazła się Polka Iwona Baraniec, która w Stuttgarcie była delegatką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej przyjęło szereg dokumentów i oświadczeń. Jednym z najważniejszych jest dokument, w którym wyraża się ubolewanie z powodu prześladowań, których dopuścili się luteranie wobec menonitów w XVI w. Przyjęto też oświadczenia i rezolucje, w których Światowa Federacja Luterańska m.in.:

  • potępia handel ludźmi;
  • potępia dyskryminację Dalitów w Indiach;
  • zachęca do redukcji wydatków na zbrojenia na świecie;
  • podkreśla prawo wszystkich ludzi do dostępu do żywności – w tym kontekście podkreślona została potrzeba równości płci;
  • określa parytety na rzecz inkluzywnej reprezentacji – chcąc zapewnić w różnych gremiach Federacji odpowiednie proporcje płci, wieku, świeckich i duchownych przyjmuje się następujące minima: 40% kobiet, 40% mężczyzn, 20% osób poniżej 30. roku życia oraz 40% świeckich; ŚFL wzywa też Kościoły członkowskie do przyjęcia podobnych rozwiązań w swoich strukturach;
  • wzywa Kościoły członkowskie do umożliwienia kobietom dostępu do ordynacji oraz kościelnych gremiów kierowniczych;
  • wzywa do podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do redukcji działania zmian klimatycznych;
  • wzywa do zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Podczas obrad debatowano również o takich zagadnieniach, jak godność ludzka, HIV/AIDS, sprawiedliwość społeczna, finanse ŚFL i.in. W trakcie trwania stuttgarckiego Zgromadzenia do Federacji przyjęto pięć nowych Kościołów: Kościół Luterański Myanmaru, Myanmarski Kościół Luterański i Kościół Ewangelicki Mara (wszystkie ze Związku Myanmar, czyli z Birmy) oraz Luterański Kościół Dobrego Pasterza w Indiach i Północny Kościół Ewangelicko-Luterański Nepalu. W ten sposób liczba Kościołów członkowskich Federacji wzrosła do 145.

Michał Karski

________________

Zobacz: