Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wyjazdowe posiedzenie prezydium PRE

30 kwietnia 2014 Wyjazdowe posiedzenie prezydium PRE

fot. Michał Dmitruk


Od 28 do 29 kwietnia na zaproszenie Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy odbyło się w Białowieży wyjazdowe posiedzenie prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.

Spotkanie prezydium było okazją do omówienia bieżących spraw, wydarzeń ekumenicznych oraz zapoznania się z historią oraz tradycjami prawosławnymi na terenie Białostocczyzny.

Przedstawiciele prezydium odwiedzili parafię prawosławną w Białowieży, sobór św. Trójcy w Hajnówce, a także cerkiew św. Jana Chrzciciela oraz św. Dymitra w Hajnówce. W drodze powrotnej do Warszawy uczestnicy wyjazdu zwiedzili również zeński klasztor św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce oraz zapoznali się z historią tego ważnego miejsca kultu oraz dorocznych pielgrzymek na święto Przemienienia Pańskiego (19 sierpnia).

ks. Michał Dmitruk