Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wybrano nowego biskupa naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

7 września 2023

Kpł. Jarosław M. Jan Opala (fot. Parafia mariawicka w Mińsku Maz.)

Kapłan Jarosław M. Jan Opala, proboszcz parafii mariawickiej w Mińsku Mazowieckim, został wybrany na nowego biskupa naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Konsekracja odbędzie się 7 października w Płocku.

11 lutego Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów podjęła decyzję o zakończeniu kadencji dotychczasowego biskupa naczelnego Marka M. Karola Babiego. Do czasu wyboru nowego biskupa naczelnego jego obowiązki pełnił bp Michał M. Ludwik Jabłoński, który był biskupem naczelnym w latach 2007–2015 (pisaliśmy o tym tutaj).

5 września przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku odbyła się IV sesja Kapituły Generalnej. Zgromadzeni duchowni wybrali dwóch nowych biskupów. Biskupem naczelnym i zwierzchnikiem diecezji warszawsko-płockiej został kpł. Jarosław M. Jan Opala, proboszcz mariawickiej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Drugim nowym biskupem został kpł. Tomasz M. Daniel Mames, którego mianowano biskupem koadiutorem prowincji francuskiej.

Konsekracja nowego zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Mariawitów odbędzie się 7 października w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Bp elekt Jarosław M. Jan Opala urodził się w 1967 r. w Wyszogrodzie. W 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach w Piasecznie pod Mińskiem Mazowieckim, Lesznie i Błoniu pod Warszawą, a od 2000 r. jest proboszczem parafii w Mińsku Mazowieckim.

Kapituła Generalna podjęła również decyzję o statusie bp. Marka M. Karola Babiego. Stwierdziła, że doprowadził on do niegospodarności, naruszył procedury finansowe, podejmował jednoosobowo decyzje finansowe i prowadził działania niezgodne z interesem Kościoła. W związku z tym nałożyła na niego następujące kary: zawieszenie od 15 października 2023 r. do odwołania w czynnościach biskupich, zakaz udzielania sakramentów sprawowanych przez biskupa, zakaz udziału w uroczystościach kościelnych i państwowych oraz reprezentowania Kościoła wobec władz państwowych.

Kościół Starokatolicki Mariawitów jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Bp Jarosław M. Jan Opala jako jego zwierzchnik z urzędu wejdzie w skład prezydium PRE. Bp Marek M. Karol Babi pozostaje w prezydium, ponieważ w kadencji 2021–2026 pełni funkcję wiceprezesa PRE, a członkowie zarządu niebędący zwierzchnikami Kościoła również wchodzą w skład prezydium.

 

Czytaj: Komunikat IV sesji Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów