Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wiosenne obrady Komisji KEP-PRE

21 marca 2011

W Warszawie spotkała się Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT

z obrad Komisji ds. Dialogu

między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

(21 marca 2011)

W dniu 21 marca 2011 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie na Skwerze Kard. Wyszyńskiego.

Ze strony KEP obradom współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE posiedzeniu współprzewodniczył jej Prezes, abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). W posiedzeniu uczestniczyli także: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Wiktor Wysoczański, (Kościół Polskokatolicki), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Czaja (Kościół rzymskokatolicki), ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

Omówiono przebieg ostatniego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i stan przygotowań do przyszłego Tygodnia w styczniu 2012 r., którego temat brzmi: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,51-58).

Przedyskutowano stan prac nad wspólną deklaracją na temat małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej. Zastanawiano się nad sposobem wkładu Kościołów w Polsce na rzecz ochrony stworzenia w perspektywie przygotowania wspólnego dokumentu. Postanowiono, aby sprawie przeżywania dni wolnych, a zwłaszcza świętowania dnia Pańskiego, poświęcona została specjalna sesja ekumeniczna. Odbędzie się ona w Kamieniu Śląskim 27 października br. łącznie z następnym zebraniem Komisji.

ks. Sławomir Pawłowski SAC

___________________

Więcej o Komisji ds. Dialogu KEP i PRE tutaj