Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010

6 lutego 2010

W ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w całej Polsce odbyło się szereg ekumenicznych nabożeństw, modlitw, konferencji i spotkań.

Odbywający się tradycyjnie od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, podobnie jak w latach ubiegłych, stał się bodźcem do wielu spotkań chrześcijan różnych wyznań. W tym roku hasłem Tygodnia były słowa z Ewangelii Łukasza „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48). Wspólne nabożeństwa, modlitwy, konferencje – to tylko niektóre z form ekumenicznych spotkań w całej Polsce. Rok 2010 to rok szczególny dla ekumenizmu. Mija bowiem 100 lat od I Międzynarodowej Konferencji Misyjnej, która odbyła się w 1910 r. w Edynburgu i jest uważana za początek zorganizowanego światowego ruchu ekumenicznego. O tej rocznicy też mówiono podczas tegorocznych spotkań w ramach Tygodnia Modlitw.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem broszurę z materiałami na Tydzień Modlitw (tekst broszury w pliku pdf można pobrać tutaj).

Podstawową formą obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w całej Polsce były nabożeństwa ekumeniczne z udziałem wiernych i duchownych różnych wyznań. Jednak nie tylko w ten sposób świętowano tę ekumeniczną oktawę.

W Białymstoku w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się konferencja „Quo vadis Europo”, podczas której referaty wygłosili przedstawiciele Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego i Rzymskokatolickiego. Prelegenci w swych wystąpieniach zastanawiali się nad miejscem chrześcijaństwa we współczesnej Europie. Ponadto w Białymstoku już po raz szósty odbyło się Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych. Przebiegało ono pod hasłem „Jak wyśpiewać to, w co wierzę” i było poświęcone muzyce kościelnej. W spotkaniu wzięła udział młodzież starszych klas różnych szkół ponadgimanzjalnych miasta.

W Bielsku-Białej w Książnicy Beskidzkiej odbył się ekumeniczny maraton biblijny, podczas którego fragmenty Biblii czytało na głos ponad 30 osób – m.in. księża, zakonnice, samorządowcy, naukowcy, działacze społeczni, poeci, urzędnicy, biznesmeni i związkowcy. Niewidomy czytelnik Książnicy odczytał także fragmenty Ewangelii wydanej w alfabecie Braille’a. Wśród czytających byli również ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy oraz zwierzchnik ewangelicko-augsburskiej diecezji cieszyńskiej bp Paweł Anweiler. Odczytywaniu kolejnych fragmentów towarzyszył pokaz slajdów z tekstem biblijnym i obrazami z nim związanymi. Z okazji maratonu Książnica Beskidzka i radio Anioł Beskidów zorganizowali także wystawę prezentującą rozmaite wydania Biblii.

Natomiast w Szczyrku (pod Bielskiem-Białą) miała miejsce ekumeniczna modlitwa przy Ołtarzu Europejskim na Kotarzu. Ponadto pod hasłem „Poznajmy się” obyło się spotkanie członków szczyrkowskich parafii rzymskokatolickiej i luterańskiej oraz gminy żydowskiej z Bielska-Białej.

W Kielcach grupa teatralna ze zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej przygotowała przedstawienie „Golgota”.

W Lublinie Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizował sesję naukową „W drodze do jedności Kościoła. 100-lecie ruchu ekumenicznego”. Temat konferencji nawiązywał do przypadającej w tym roku setnej rocznicy Międzynarodowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu. O problematyce jedności, zaangażowaniu poszczególnych Kościołów w ruch ekumeniczny i dialogu międzywyznaniowym mówili teologowie i ekumeniści ewangeliccy, prawosławni i rzymskokatoliccy.

W Mikołajkach mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki Arka razem odwiedzili duchowni ewangeliccy ks. Bogusław Juroszek i ks. Franciszek Czudek oraz rzymskokatoliccy bp Romuald Kamiński i ks. Jerzy Szorc. Najpierw odwiedzili osoby obłożnie chore przebywające w swych pokojach, a następnie wraz z pozostałymi mieszkańcami domu opieki spotkali się w jadalni na wspólnej kolacji, podczas której był czas na życzenia i dzielenie się opłatkiem.

W Płocku odbyły się m.in. ekumeniczna rozmowa o kapłaństwie oraz wykład multimedialny z okazji stulecia konferencji edynburskiej.

W Warszawie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyła się modlitwa ekumeniczna w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczył w niej prezydent Lech Kaczyński oraz przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich oraz organizacji ekumenicznych (pisaliśmy o tym tutaj). Natomiast centralne nabożeństwo Tygodnia miało miejsce w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Kazanie wygłosił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik. – Nie ma ekumenizmu bez entuzjazmu. Nie ma ekumenizmu bez nadziei, że spełnią się słowa Jezusa z modlitwy arcykapłańskiej „Aby wszyscy byli jedno” – mówił rzymskokatolicki hierarcha.

Na apel prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej abp. Jeremiasza, podczas nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zbierano ofiary na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti (o apelu pisaliśmy tutaj).

mk

(źródło: własne/KAI/luteranie.pl)

Na zdjęciu: bp Stanisław Budzik wygłasza kazanie podczas centralnego nabożeństwa Tygodnia Modlitw w kaplicy metodystycznej w Warszawie, fot. mk

____________________

Zobacz:

  • Broszura z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010 pobierz (plik pdf)
  • Harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, które w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywały się w różnych regionach Polski: